Bijdrage Vervolg­vragen Turfvrije Potgrond


26 januari 2023

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor de positieve houding om aan de slag te gaan met turfvrije potgrond. Mijn fractie is blij om te lezen dat de afweging om potgrond met turf toe te passen ook niet enkel gebaseerd is op de kosten. Voor veel mensen zijn de schadelijke gevolgen van turfgebruik niet bekend, dus in het kort:

Zoals aangegeven in onze vragen roept het IPCC overheden op om tot onmiddellijke actie over te gaan. Eén van de simpelste oplossingen die ze noemen is het stoppen van de degradatie van veengebieden. De degradatie van veengebieden zorgt voor maar liefst 5 procent van alle uitstoot wereldwijd.

Gegeven het belang voor klimaatbeleid van behoud van veengebieden, ziet mijn fractie geen reden om zo voorzichtig met een proef te beginnen. De toekomst is turfvrij, hoe eerder hoe beter en dit is belangrijk. Is de wethouder bereid om in te zetten op turfvrij groenonderhoud in 2025?

Dit zal effect hebben op de zuurtegraad van de grond, waardoor de gemeente geleidelijk over zou moeten stappen op andere plantsoorten. Daar kunnen we morgen mee beginnen. Is de wethouder het hiermee eens?

Tot slot, wat betreft lokale compostering en de beschikbaarheid van openbare ruimte. Kan er in gesprek worden gegaan met volkstuinverenigingen, buurttuinen en andere groene initiatieven? Zij hebben wellicht al ruimte.