Bijdrage Help arbeids­mi­granten de winter door


Cie Samen­leving

26 januari 2023

Voorzitter,

De signalen die onze fractie krijgt is de weg richting service punten moeilijk te vinden en als een arbeidsmigrant daar aanklopt 9 van de tien keer de uitkomst is dat deze mensen maar naar Barka moeten gaan. Terwijl vele wel rechten hebben opgebouwd zoals de WW.

Hoeveel arbeidsmigranten weten de weg naar de service punten te vinden?

Hoe verloopt de dienstverlening van de dienstverlening XL

Op de website is wel informatie in het Oekraïens te vinden, maar geen andere talen

Hoe zou de rechter het toetsen dat de Stad van Vrede en Recht mensen uitsluit van rechten, waar ze recht op hebben zeker met de mensenrechten in het achterhoofd houdend?

Den Haag is pilot gemeente daklozen en- arbeidsmigranten -> wat is de stand van zaken daarin? Welke stappen heeft de gemeente gezet? Hoe worden onafhankelijke ervaringsdeskundige daarbij betrokken? Kan de wethouder daarbij toezeggen dat in wordt gezet op onafhankelijke clientenondersteuning zonder voorwaarde te stellen, zoals onvrijwillige terugkeer.

Arbeidsmigranten zijn niet welkom in de permanente winteropvang. Dit schendt de Europese rechten maar ook de rechten van de mens. In Eindhoven worden arbeidsmigranten wel welkom geheten in de permanente opvang en mogen zij ook naar de dagopvang om hun leven op de rit te krijgen of te houden. Kan de wethouder toezeggen dat arbeidsmigranten vanaf nu welkom zijn in de permanente winteropvang?

Het college monitort de situatie op straat nauwgezet in samenwerking met onze partners. Mocht het beeld op straat, alsmede de ontwikkelingen rond het landelijk Plan van aanpak kwetsbare dakloze EU- burgers aanleiding geven tot bijsturing, wordt uw raad hierover geïnformeerd.