Bijdrage Lucht­ha­ven­be­sluit Rotterdam The Hague Airport


25 januari 2023

Voorzitter,

Middenin alle gigantische klimaatzorgen. En in een crisis waarin onze gemeente alle zeilen moet bijzetten stikstofeisen tegemoet te komen is er het voornemen om het vliegveld te laten groeien, omdat vliegtuigen stiller worden.

En ook na een participatietraject, waar bewoners uit het traject zijn gestapt; geen consensus kon worden bereikt; en dat de Provincie als mislukt bestempelde. Na een periode waarin een werkelijke explosie van overlastmeldingen werden gedaan door omwonenden. Temidden van dat alles krijgen we een brief van de wethouder die geen reden ziet om daar afstand van te nemen. Dit kan echt niet. Wat de PvdD betreft mag het vliegveld morgen sluiten. Maar de gemeente kan - en moet - zich uitspreken tegen groei van vliegbewegingen.

Twee minuten is kort dus uit de vele wetenschappelijk onderbouwde argumenten kies ik er drie.

Ten eerste: stillere vliegtuigen bieden geen ruimte voor groei! De certificerende instanties weerleggen dit uitgangspunt, kort gezegd is er sprake van stillere motoren maar wel van grotere en zwaardere vliegtuigen, dus met een hoger ‘cumulatief’ geluidsniveau.

Ten tweede: meer vluchten leiden natuurlijk sowieso altijd tot meer uitstoot en geluid, ook zal zijn ze wat stiller. Het zijn niet ineens zweefvliegtuigen geworden!

Ten slotte: De ambitie van de overheid is dat de CO2 uitstoot van luchtvaart in 2050 minimaal is gehalveerd. En de coalitie is quote “klaar om de volgende stap te zetten richting de ambitie: Den Haag in 2030 klimaatneutraal” end quote coalitieakkoord. Minder stikstof, fijnstof, uitstoot.

Maar helaas pindakaas: er zijn helemaal geen aanwijzingen dat de luchtvaart kan verduurzamen op het niveau dat daarvoor nodig is. Dan is sluiten of minimaal krimp toch echt de enige oplossing.

Voorzitter: laten we stoppen met reken-trucjes en selectief shoppen in de feitjes. Laten we doen wat nodig is. Voor omwonenden, voor de natuur, om het goede voorbeeld te geven, om de urgentie te benadrukken.
We roepen de wethouder dan ook op om een duidelijk signaal af te geven dat Rotterdam Airport wat Den Haag betreft moet sluiten, of minimaal in aantal vliegbewegingen moet krimpen!

Interessant voor jou

Bijdrage Voortgang ontwikkeling De Kust Gezond

Lees verder

Bijdrage Vervolgvragen Turfvrije Potgrond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer