Bijdrage Voortgang ontwik­keling De Kust Gezond


25 januari 2023

Voorzitter,

Allereerst over de Zwolsestraat. Toen dit plan jaren geleden werd besproken wist iedereen dat het in kosten uit zou lopen, maar dat de gemeentelijke schatting er zo ver naast zit is bijna knap te noemen. 10 miljoen, wordt 26 miljoen en nu 51 miljoen waarbij het college eerlijk aangeeft dat het nog veel meer wordt. Hoe worden dit soort inschattingen gemaakt? Volgt een evaluatie over dit falen?

Aangegeven wordt dat de kosten zijn te verklaren door het ‘constructief robuust maken van de ondergrondse kruising’. Dit vond ik bijna lachwekkend. Was de eerdere inschatting dan gebaseerd op een tunnel die zou kunnen instorten?

Voorzitter, als de inflatie nog niet is meegenomen en de zekerheid van dit bedrag 50% is, zal dit project natuurlijk uiteindelijk veel duurder worden. Waarom trekt het college dan niet de stekker uit dit project?

Dan voorzitter, de Middenboulevard. Wat mijn fractie bijzonder vindt is dat de gemeente zo overvallen is door de stikstofuitspraak en dit niet had ingecalculeerd. Betekent dit dat de belastingbetaler hier ook de dupe zal worden? Zorgt dit uitstel tot weer extra kosten? Hoeveel is dit dan extra ten opzichte van het raadsbesluit? Hoe staat het verder met de kosten die van de bouwer van Legoland zouden worden terugontvangen?

Dan het Zwarte Pad. Wanneer horen we meer over de mogelijkheid om parkeerplaatsen hier terug te geven aan de natuur? Wat verder opvalt is dat ingezet wordt op een extra recreatiepad nabij het Carlton Beach door de natuur. Waarom hier weer een pad ten koste van Natura 2000?

Dan de doorsteek naar het strand bij het Kurhaus. Waarom loopt deze discussie zo traag? Wanneer hoort de raad hier meer over?

Dan voorzitter AZ Fisheries en Horeca Simonis Visafslagweg. Deze komen ook op het duin te staan. Mijn fractie hoopt dat de kwaliteit van de ontwerpen beter is dan die van de duinbunkers. Kan de wethouder deze met de raad delen?

Tot slot, de bunkers zelf. Heeft de wethouder al positieve geluiden gehoord over het verbeteren van het ontwerp? Hoe staat het met de af te geven vergunning? Wanneer komt de beloofde kostenindicatie verder naar de raad?

Interessant voor jou

Bijdrage Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2023

Lees verder

Bijdrage Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer