Bijdrage Pres­ta­tie­af­spraken 2022 met woning­cor­po­raties en huur­ders­or­ga­ni­saties


30 juni 2022

Voorzitter,

Woningcorporaties doen te weinig om hun huizen te verduurzamen. Ze lopen ver achter op schema. Hier moet wat aan gebeuren. Vandaar de motie met de SP:

Verzoekt het college:

  • in de komende prestatieafspraken in te zetten op een sterke versnelling van het isoleren van de sociale woningen

  • daarvoor concretere afspraken met corporaties te maken over hun bijdrage in het klimaatneutraal worden van Den Haag.

Verder bezitten woningcorporaties veel openbare ruimte. Nu doen ze vrij weinig aan ecologisch beheer. Dit kan anders. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met corporaties over het ecologisch beheren van collectieve ruimten;

  • de uitkomsten aan de raad te rapporteren.

Interessant voor jou

Bijdrage initiatiefvoorstel Weer Fossiele Reclame uit de openbare ruimte

Lees verder

Bijdrage Protocol Sparen van bomen bij vervanging riool

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer