Bijdrage initi­a­tief­voorstel Weer Fossiele Reclame uit de openbare ruimte


30 juni 2022

Voorzitter,

Het verbod op fossiele reclame leeft. Niet alleen omdat we in Den Haag met dit verbod stoppen met het via reclame stimuleren van fossiele brandstoffen, maar ook vanwege het signaal. Het signaal dat we serieus bezig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Het is bizar dat ondanks de ernst van de klimaatcrisis vliegreizen, SUVs en de fossiele industrie nog ongebreideld gepromoot worden. Hier kunnen we, vandaag, nee tegen zeggen.

Vele organisaties hebben dat ook gedaan. Zij staan voor een leefbare aarde en Den Haag kan daarin een belangrijke rol spelen. Een gemeente als Den Haag kan, nu er nog sneeuw en ijs op de Noordpool ligt, een sneeuwbaleffect hebben en ervoor zorgen dat vele plekken ter wereld volgen. Een stad die zegt in 2030 klimaatneutraal te willen worden, is dat aan zijn stand verplicht.

En voorzitter, naar aanleiding van de commissievergadering hebben we ons voorstel ook aangepast en juridisch advies ingewonnen om te zorgen dat er geen twijfel bestaat over dat het juridisch mogelijk is. De vraag is alleen of partijen deze politieke keuze durven te maken.

Voorzitter, sommige partijen zullen zeggen dat dit idee nog tijd nodig heeft. Maar voorzitter, is dat echt zo? Vooruitstrevend zou wellicht zijn als we nu de bioindustrie zouden afschaffen, als we nu de verkoop van nieuwe fossiele auto’s zouden verbieden en als we nu Rotterdam The Hague Airport zouden sluiten. Een verbod op fossiele reclame in de buitenruimte is dat niet. Het is eerder een lakmoesproef. Hoe belangrijk vinden we het als stad van vrede en recht om de klimaatcrisis aan te pakken? En als een kleine maatregel als een verbod op fossiele reclame voor partijen al te ver gaat….wat zegt dat dan over de duurzaamheidsambities van deze stad?

Voorzitter, het voorstel is eigenlijk dus niet vooruitstrevend. In 1972 was het dat wel; toen D66, PvdA en de PPR dit in hun verkiezingsprogramma voorstelden. Ondertussen zijn we 50 jaar, 50 jaar, verder. Laten we nu echt tot een verbod komen. De klimaatcrisis wacht niet.