Bijdrage Protocol Sparen van bomen bij vervanging riool


30 juni 2022

Voorzitter,

Bomen worden gekapt als de gemeente verwacht dat ze minder dan 15 jaar te leven hebben ook al is het voor een rioolvervanging niet nodig. Dit is gek; deze bomen kunnen we laten staan. Vandaar de motie die ik indien samen met Hart voor Den Haag:

Verzoekt het college:

  • indien de afstand van de boom tot het riool voldoende is, ook bomen met een verwachte levensduur van meer dan 5 jaar te laten staan.