Bijdrage Infor­matie over openbare ruimte besluiten


30 juni 2022

Voorzitter,

In de nieuwe Wet Open Overheid, de opvolger van de Wob, geldt een veel pro actievere openbaarmakingsplicht geldt. Het is gek dat de gemeente hier niet aan wil voldoen en adviezen niet actief openbaar wil maken. Vandaar de motie met Hart voor Den Haag:

Verzoekt het college:

  • de verslagen van de ACOR en VOV in de toekomst proactief openbaar te maken.