Motie Lucht­kwa­liteit bij scholen


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling wijzigingen integraal huisvestingsplan onderwijs Den Haag 2020-2030.

Constaterende, dat:

  • er veel budget wordt gereserveerd om het binnenklimaat van scholen en kinderdagverblijven te verbeteren;

  • het binnenklimaat van scholen en kinderdagverblijven verbeteren slechts symptoombestrijding is als we niet de oorzaak van ongezonde lucht rondom scholen en kinderdagverblijven aanpakken.

Overwegende, dat:

  • kinderen extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling;

  • veel scholen en kinderdagverblijven in Den Haag zich rondom drukke verkeersaders bevinden;

  • de lucht rondom deze verkeersaders ongezond is om in te ademen;

  • Kinderen astma op kunnen lopen door luchtvervuiling

  • blootstelling aan fijnstof (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) een negatieve invloed kan hebben op de hersenen en cognitieve ontwikkeling van kinderen;

  • de gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit in kaart zijn gebracht.

Verzoekt het college:

  • op korte termijn beleid te ontwikkelen over het realiseren van gezonde lucht rondom bestaande scholen en kinderdagverblijven die momenteel rondom vervuilde wegen liggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, CDA, PVV, Forum voor Democratie