Bijdrage Nota Hand­having buiten­ruimte 2019-2022: ‘Streng & recht­vaardig’


Cie Leef­om­geving

5 september 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil de wethouder nogmaals een compliment geven ten aanzien van het voederverbod en ballonnenverbod wat nu in de APV is geregeld. We zijn het met de wethouder eens dat een voederverbod kan zorgen voor minder voedsel op straat en daardoor ook minder meeuwen en ratten. De wethouder wil dit verbod concentreren op een specifieke wijk. Ziet de wethouder dit echt als iets tijdelijks of is het de bedoeling om dit op lange termijn te laten blijven en eventueel zelfs breder in te voeren. De Partij voor de Dieren ziet hier de meerwaarde van.

Bij het veiligheidsplan is een amendement aangenomen over het bevorderen van integrale samenwerking tussen LID, NVWA, Dierenpolitie en de gemeentelijke handhavers op het gebied van vroegtijdige signalering van dierenmishandeling. Kan de wethouder daarop terugkomen; hoe dat wordt uitgewerkt? Waarom is dit nu niet in deze gemeentelijke handhavingsnota vermeld? Hoe wordt stil gestaan bij dierenwelzijnstaken en hoe worden gemeentelijke handhavers daarop getraind?

Kan de wethouder verder ingaan op welke concrete stappen de wethouder gaat nemen om de afvaloverlast tegen te gaan? Komt er hiervoor een plan samen met wethouder Van Tongeren?

Over de nota heeft mijn fractie in algemeenheid wel de zorg dat het concreetheid mist. Waar legt de wethouder precies de prioriteit en waar niet? Nu lijken best veel open deuren te worden ingetrapt, maar het is mijn fractie wat onduidelijk wat nou minder zal worden gedaan. Kan dit concreter en kan de voortgang worden gemonitord, bijvoorbeeld via een dashboard?

Interessant voor jou

Bijdrage Naleving en handhaving resultaten 2017 en intensivering 2018-2021

Lees verder

Bijdrage Halfjaarrapportage Nieuwbouw OCC Q4 2018 & Q1 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer