Bijdrage Half­jaar­rap­portage Nieuwbouw OCC Q4 2018 & Q1 2019


Cie Ruimte

5 september 2019


Dank aan de insprekers voor hun inbreng en voor het meekijken naar dit ingewikkelde dossier en het scherp houden van de raad. Mijn waardering daarvoor. Ik heb een aantal vragen aan de wethouder.

  • Wanneer komt de update van het bedrijfsplan?
  • Ziet de wethouder mogelijkheid de mogelijkheid om de sociale huurwoningen terug te laten komen in bijvoorbeeld toren C, zoals oorspronkelijk het plan was?
  • ITS (Integrale Toegankelijkheidsstandaard); waarom zo’n zuinige uitspraak? “Indien alle resterende punten worden opgelost dan is het verlenen van het ITS-keurmerk na oplevering zeker haalbaar.” Welke punten zijn dit? Zijn dit grote punten? Klopt het het wat de inspreker zegt over het gesjoemel met parkeerplekken?
  • Zoals inspreker mevrouw Heusschen al duidelijk maakte, hebben we nog een lange weg te gaan wat betreft toegankelijkheid. Zijn de rapporten voor het ITS keurmerk geheim? Het lijkt mijn fractie onwenselijk om er pas achter te komen dat het nieuwe OCC niet voldoet aan fatsoenlijke toegankelijkheid voor de vele Hagenaars met een beperking die hier van het culturele aanbod willen komen genieten op het moment dat het gebouw al af is. Zou het niet beter zijn om daar tussendoor inzicht in te krijgen zodat wij als raad eventueel nog kunnen bijsturen?
  • Het OCC zou volgens het college een publiekstrekker moeten worden voor heel Nederland. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Denkt de wethouder zelf dat bijvoorbeeld 3 gehandicapten parkeerplaatsen voldoende zal zijn?
  • Klopt het dat de ophoging van de torens niet is voorgelegd aan de welstand en het college? Wat heeft dit voor invloed op het stadsgezicht? Is hier inmiddels zicht op en kan dit gedeeld worden met de raad?
  • Hoe zit het met de openbare ruimte en wanneer komt er een concreet voorstel over hoe het Spuiplein er uit gaat zien?
  • Kan de wethouder ingaan op de uitspraken van de insprekers over de verdwenen bedrijfsruimten in het gebouw?