Bijdrage Strategie Toerisme


Cie Bestuur

11 september 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de leefbaarheid van de stad. We zien in dit stuk veel ambities. Meer mensen, meer consumeren, meer vliegen. Den Haag moet dé toerismehoofdstad van Nederland worden. Mijn fractie vreest Amsterdamse toestanden. Hoe gaat de wethouder de stad daarvoor behoeden? Waarom wil de wethouder per se zó veel gemeenschapsgeld stoppen in het aantrekken van toeristen?

Afgelopen jaar werd er €13,3 besteed aan promotie, toerisme en marketing. Is het college voornemens om dit bedrag te verhogen, verlagen of ongeveer hetzelfde te laten? De Partij voor de Dieren vindt dit namelijk een erg hoog bedrag. Vooral in een tijd waarop de gemeente te kampen heeft met enorme tekorten in het zorgbudget, zijn dit soort uitgaven echt buiten verhouding.

Ik wil ook nog even de woorden van de Rekenkamer aanhalen: ‘De (lokale) economische impact van sport- en cultuurevenementen is doorgaans (bescheiden) positief, maar wordt veelal overschat.’ Ook het effect van themajaren blijkt overschat.

Wat er niet duidelijk terugkomt in het stuk, zijn concrete ambities. Wíl de wethouder dat het internationale verblijfstoerisme tot 2030 met 50% groeit? Is er onderzoek gedaan naar wat de stad maximaal aankan? Hoe wordt de invloed van toerisme op de leefbaarheid in de stad gemeten? Er wordt over gesproken dat toerisme de leefbaarheid zal verbeteren door meer reuring en een verbetering van het OV. Maar zitten de inwoners van Den Haag te wachten op mensenmassa’s in de binnenstad, aan het strand en in de tram? Is dat al een keer onderzocht, en wat was daarvan het resultaat?

In de Strategie Toerisme staat dat we als stad moeten inzetten op de zogenaamde kwaliteitstoerist. Dit zijn veelal mensen die op cultuur afkomen, lees ik in het document. Zou het dan niet logischer zijn om in plaats van bakken met geld investeren in de promotie van de stad, te gaan investeren in betere culturele voorzieningen? Daar kunnen de inwoners van Den Haag dan óók de vruchten van plukken, in plaats van dat we voornamelijk gaan cateren op mensen die van buiten de stad komen.

Mijn fractie is blij met de passage over het gebruik van de trein te stimuleren. Zijn daar nog meer ideeën voor naast kortingsarrangementen? Is er bijvoorbeeld gedacht aan wandel- en fietsroutes aanbieden die beginnen bij de stations? Ik wil mij aansluiten bij de vragen van de SP over dit onderwerp. Inzetten op meer vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport is bovendien niet meer haalbaar, nu zowel Rotterdam als de provincie hier expliciet tegen zijn. Hoe kijkt de wethouder hier naar?

Dan nog een laatste vraag over het zogenaamde ‘Nationaal Park Hollandse Duinen’: De entrees van natuurgebieden zouden meer herkenbaar en vindbaar moeten worden. Is hier al onderzoek gedaan? Wat zijn de effecten op de natuur en het milieu?