Bijdrage Ruim baan voor de fiets


Cie Leef­om­geving

12 september 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren deelt de ambitie om Den Haag een echte fietsstad te maken. Den Haag loopt hierin achter bij andere steden. We steunen daarom ook dat de fiets het dominante vervoermiddel voor verplaatsingen in de stad moet worden.

Echter, voorzitter, mijn fractie vindt de concrete ambitie voor 2040 nog wat onduidelijk en tam. We zitten nu op 20% van de verplaatsingen en dat moet met 50% zijn toegenomen. Toch wordt de ambitie op 25% gesteld. Waarom niet op 30%? Dit is namelijk 50% meer.

In de uitvoering steunt de Partij voor de Dieren het uitgangspunt om bij inrichting van de openbare ruimte voetgangers en fietsers centraal te staan. In het verleden zijn te vaak wegen opnieuw ontwikkeld waarbij in plaats van de fiets de auto meer ruimte kreeg.

Mijn fractie steunt daarom het uitgangspunt dat 50 km/u wegen steeds meer een uitzondering worden. Uit de tekst valt op te maken dat als er in een bepaalde straat geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden, er ook geen 50 km/u mag worden gereden. Heeft de PvdD dit uitgangspunt goed opgevat? Of wordt de afweging toch anders gemaakt? Klopt het dat er dus net als in de Theresiastraat doorgaande wegen waar geen fietspad komt, 30 km/u wegen worden?

Kan de wethouder verder ingaan op zijn aanpak rond de fietsveiligheid? We zien veel conflicten tussen fietsers en auto’s, maar ook het aantal fietsers neemt toe en dit kan ook gevolgen hebben voor de veiligheid. Wanneer komt een concreet plan rond welke conflictplekken worden aangepakt en wanneer zal het onderzoek rond het verplaatsen van de scooter naar het fietspad komen? Verder kan een oplossing zijn om te kijken naar het Deense concept van flexibele fietspaden die in de spits breder worden waardoor veiligheid toeneemt. Hoe ziet de wethouder een dergelijk experiment?

Een ander punt is dat opstelpunten voor fietsers bij stoplichten soms nog te krap zijn. Hoe gaat de wethouder dit aanpakken? Kan de wethouder verder aangeven wat de ontbrekende schakels in de sterfietsroute zijn en wanneer hier meer informatie over komt?

Voor een fietsvriendelijke stad zijn fietsplekken essentieel. We zijn blij dat fietsvlonders zullen worden ingezet. Hoe kunnen bewoners hier aanspraak op maken? Voldoende fietsparkeerplaatsen is van groot belang. Welk budget is hiervoor gereserveerd en welke acties zet de wethouder uit om dit te realiseren en in kaart te brengen waar de nood in de wijken het hoogst is?

Tot slot iets over het mogelijke fietspad bij het zwarte pad. Is dit realistisch? En wat betekent een dergelijke ontwikkeling voor de natuur? Komt er dan weer meer asfalt hier? Wanneer horen we hier meer over? Is de wethouder het eens dat we deze kwetsbare natuur niet verder moeten belasten?