Bijdrage Sinter­klaas­in­tocht en Zwarte Piet


Cie Samen­leving

12 september 2019

De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat tradities niet vastliggen, maar altijd meebewegen met hun tijd. Dat geldt ook voor het Sinterklaasfeest. Door een kleine aanpassing door te voeren en te kiezen voor bijvoorbeeld een roetveeg- of regenboogpiet, kan Piet worden ontdaan van discriminerende en stereotyperende kenmerken. Voor de kinderen draait het Sinterklaasfeest om vrolijkheid, cadeautjes, snoepgoed en liedjes. Niet om hoe Piet er precies uitziet en of dat anders is dan 20 jaar geleden.

De Partij voor de Dieren is het eens met de Kinderombudsman, die zegt dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag.

Door Piet te ontdoen van stereotype kenmerken, maar de breed gedragen onderdelen van de traditie te behouden, moet het mogelijk zijn elkaar te vinden in plaats van te kwetsen. Zo kunnen we zorgen dat Sinterklaas het kinderfeest wordt zoals het bedoeld is: een groot plezier voor álle kinderen. Gaat de gemeente een duidelijk signaal afgeven aan de organisatie van de volgende optocht dat volledig zwartgesminkte Pieten niet gewenst zijn in Den Haag en dat in moet worden gezet op roetveegpieten of andere varianten?

Ten slotte een vraag: is het bekend of alle Haagse basisscholen in Den Haag inmiddels voldoen aan de gewenste kenmerken zoals geïnitieerd door de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden?

Dan wil ik nog wijzen op de resolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over de mensenrechten van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa. Hierin staat: ‘Overwegende dat bij bepaalde Europese tradities, zoals het zwart schminken van gezichten, wordt vastgehouden aan discriminerende stereotypen, waardoor diepgewortelde stereotyperingen van mensen van Afrikaanse afkomst blijven bestaan, hetgeen het gevaar van discriminatie verergert.’

Dit laat ook weer zien dat het geen kwestie meer is óf zwarte Piet gaat veranderen, maar dát het gaat veranderen. Laten we alsjeblieft de eerste zijn.