Bijdrage Voortgang sociale woningbouw


Cie Ruimte

12 september 2019

Voorzitter,

De cijfers van het vorige college zijn bedroevend. We zijn blij dat het huidige college de handschoen rond de sociale woningen meer op lijkt te pakken.

Toch hebben we hierover ook zorgen. We hebben meermaals over dit onderwerp gesproken en toch blijft rond dit onderwerp de onzekerheid bestaan. Er is een norm van 30% voor de hele stad, maar hoe dit zich naar een concreet project vertaalt is onduidelijk. Op die manier zal het zeer moeilijk zijn ooit die 30% te halen.

We hebben het vaker gehad over waar de 30% geldt. De wethouder zegt dan dat het voor de gehele stad geldt en niet per project. Klopt het dus dat alleen op de Binckhorst het per project geldt? Dus op andere plekken zijn minder sturingsmogelijkheden om niet onder de 30% sociale woningen te komen?

Verder merk ik dat gesproken wordt over het doel van 750 sociale woningen, maar dit is weer wat anders dan 30%. Kan de wethouder hierop ingaan? Wordt de 30%-norm verlaten?

Tot slot een vraag naar aanleiding van de inspraak. Kunt u ingaan op de casus van de Duinweg. Worden hier sociale woningen gesloopt voor private marktwoningen?

Interessant voor jou

Bijdrage Sinterklaasintocht en Zwarte Piet

Lees verder

Bijdrage Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer