Bijdrage Vergun­ning­ver­lening, Toezicht en Hand­having Den Haag


Cie ruimte

12 september 2019

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor het vrij integrale beeld rond de handhaving. Wat de Partij voor de Dieren meteen opvalt is dat het moeilijk is de vinger erachter te krijgen welke verschillende handhavingsacties worden verricht en waar de capaciteit knelt. Kan de wethouder hier verder op ingaan?

Eerder bespraken we dat de pandbrigade te weinig capaciteit had. Overweegt de wethouder daarom om de leges wat te verhogen?

Een van de zorgpunten van de Partij voor de Dieren is het achterstallig woning onderhoud. Vorig jaar zijn daar minder controles uitgevoerd dan de bedoeling was en in het jaarplan is hier ook voor dit jaar geen prioriteit aan gegeven. Mijn fractie vraagt de wethouder of hij bereid is de prioriteit te verhogen en hier meer capaciteit op te zetten. Nu is de focus op de handhaving bij hele onveilige situaties, maar eigenlijk zou nu ingrijpen juist die situaties voorkomen. Graag een reactie.

Kan de wethouder verder ingaan op hoe de milieuaspecten worden gecontroleerd bij evenementen? Wie is ervoor verantwoordelijk voor het controleren op het overschrijden van geluidslimieten of milieuvervuiling? Is dat de omgevingsdienst? Hoeveel prioriteit heeft dit onderwerp?