Motie Single-use plastic bekers; weg ermee!


10 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals.

Overwegende, dat:

  • het in Leiden voor alle houders van een evenementen- of buitentapvergunning verplicht is om met statiegeldbekers te werken (met uitzondering van kleinschalige feesten);
  • zo het gebruik van single-use plastics wordt beperkt en het zwerfafval wordt teruggedrongen;
  • het college aangeeft hier in Den Haag niet toe te willen overgaan, maar slechts in de subsidievoorwaarden het gebruik van single-use plastic te willen beperken;
  • dit betekent dat voor niet-gesubsidieerde evenementen plastic bekers nog altijd worden uitgegeven en dat single-use bekers nog steeds in grootschalig worden verkocht.

Verzoekt het college:

  • net als in Leiden tot een verplichting (bijvoorbeeld in de APV) te komen om single-use plastic bekers te verminderen;
  • dit niet afhankelijk te maken van het al dan niet ontvangen van subsidie.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie Gebruik locatiebeleid om vuurwerk te weren

Lees verder

Motie Denktank verkeersveiligheid op Grote Marktstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer