Motie Gebruik loca­tie­beleid om vuurwerk te weren


10 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals.

Constaterende, dat:

  • vergunningen voor het afsteken van vuurwerk op evenementen en festivals geen bevoegdheid van de gemeente is, maar van de provincie;
  • er wel een nieuw gemeentelijk locatiebeleid in de maak is met regels en afspraken waar organisatoren zich aan moeten houden bij het organiseren van evenementen in Haagse parken.

Overwegende, dat:

  • vuurwerk afsteken in parken zorgt voor verstoring van dieren in parken;
  • veel festivals en evenementen worden georganiseerd tijdens het broedseizoen.

Verzoekt het college:

  • in het aankomende locatiebeleid op te nemen dat vuurwerk afsteken in parken onwenselijk is en hier bij het toewijzen van evenementen rekening mee te houden;
  • dit standpunt ook te communiceren naar de provincie en Omgevingsdienst Haaglanden.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, PVV, CDA, Haagse Stadspartij