Bijdrage Mili­eu­ver­vuiling door siga­ret­ten­peuken


16 februari 2023

Voorzitter,

Scheveningen behaalde in 2022 een tweede plaats. Niet iets om trots op te zijn. Het was een lijst van stranden waar de meeste sigarettenpeuken werden gevonden als zwerfvuil. Tijd voor actie.

Sigarettenpeuken zijn zeer moeilijk op te ruimen. Heeft de wethouder al wel eens zelf sigarettenpeuken geraapt in de buitenruimte?

In de beantwoording van onze vragen geeft het college aan dat het per januari 2023 een tegemoetkoming ontvangt vanuit producenten voor de openbare afvalinzameling van peuken. Kan het college aangeven wat dit budget is en waar dit aan wordt gekoppeld?

Ook hebben we een vraag gesteld over welke maatregelen worden genomen om sigarettenpeuken op het strand te voorkomen. Behalve het plaatsen van asbakken op de boulevards van Scheveningen en Kijkduin vraagt de PvdD zich af of dat alles is of ontbreken hier nog maatregelen we horen het graag?

Het college wil het voorbeeld van Groningen niet volgen om rookvrijezones op te nemen in de APV, omdat het in strijd zou zijn met de Tabaks- en rookwarenwet. Maar waarom kan het in Groningen dan wel vraag ik de wethouder?

Kan het college toelichten hoe het invulling geeft aan vrijwillige rookvrije zones op de stranden? Staat het college ook open voor dergelijke zones rondom bus- en tramhaltes?

Welke kansen ziet de wethouder om strandtenthouders in te zetten om te voorkomen dat mensen überhaupt hun sigaret meenemen op het strand?

Wat voor concrete acties faciliteert de gemeente in de Haagse duurzaamheidskring Evenementen en Festivals om sigarettenpeuken terug te dringen?

Kan de wethouder toezeggen dat asbakken aan prullenbakken sneller worden geleegd? En kan de wethouder een reflectie geven om asbaktegels of peuken kokers onder ondernemers te stimuleren, omdat de meeste sigarettenpeuken in 6 gebieden ophopen, blijkt uit onderzoek?

Geen gemeuk maak een eind aan de zwerfpeuk