Bijdrage Toekomst RTHA


Raad

6 februari 2020

Voorzitter,

De strategie richt zich op het aantrekken van meer, meer, meer toeristen zonder dat goed wordt nagedacht over de gevolgen daarvan. Waarom hier zo op richten en hier zoveel aandacht aan geven?

De Partij voor de Dieren ziet dat hiermee veel geld wordt verspild en bovendien er negatieve gevolgen zijn voor de leefbaarheid in de stad. Er wordt vol ingezet op meer toerisme zonder te hebben gekeken naar wat inwoners zelf willen en welke effecten toegenomen toeristen hebben. Dit is de reden dat we de GroenLinks motie hierover hebben mede-ingediend.

Ook is niet duidelijk welke toename van het aantal toeristen nou bereikt wordt met deze strategie en welke toename sowieso zou plaatsvinden. Kan de wethouder ingaan op de echte effecten van het gewijzigde beleid? En kan de wethouder ook aangeven waarom zij niet heeft gekozen om de ambities aan te passen gegeven het lagere economiebudget en een nieuw college?

Verder zet het college vol in op vliegtoerisme en gaan we landen als China en Japan prioritair benaderen. Dit is in strijd met de klimaatneutraal ambities. Daarom steunen we de motie van de SP hierover.

Voorzitter,

We zien dat de gemeente zich regelmatig uitlaat over Rotterdam The Hague Airport. Ze verbindt haar naam eraan, vindt het wenselijk dat er meer zakelijke vluchten plaatsvinden en dergelijke. Het is nu van belang om ook als gemeenteraad een duidelijk standpunt hierover in te nemen en Rotterdam en Zuid-Holland te steunen. Vandaar de volgende motie:

Spreekt uit dat:

  • zowel uitbreiding van de geluidsruimte als groei van het aantal vluchten van RTHA onwenselijk is.

En verzoekt het college:

  • dit standpunt uit te dragen bij relevante overleggen.