Bijdrage Regio­visie aanpak huiselijk geweld Haag­landen 2019-2022


Raad

6 februari 2020

Voorzitter,

Geweld achter de voordeur is niet eenvoudig te stoppen. De loyaliteit van gezinsleden naar elkaar toe is groot. Door die loyaliteit zwijgen mensen vaak. Ze zijn afhankelijk of willen de huidige situatie niet nog erger maken. Mede hierdoor is huiselijk geweld misschien wel een van de meest ongrijpbare en moeilijk te stoppen geweldsvormen.

De Partij voor de Dieren omarmt dan ook het doel van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019- 2022: om het geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen.

Maar voorzitter, een heel belangrijk gezinslid mist in deze regionale aanpak. Namelijk de rakkers en de fikkies, oftewel de huisdieren. Dit is een gemiste kans omdat in Nederland ruim 59% van de huishoudens een of meer huisdieren heeft. De Partij voor de Dieren begrijpt dat het misschien prikkelend is om te beginnen over huisdieren in het dossier huiselijk geweld.

Huisdieren hebben een sleutelrol in een gezin dat te maken heeft met huiselijk geweld. Zo stelt onderzoek van politie en wetenschap dat geweld naar dieren vaak een opstap is naar andere geweldsdelicten, waaronder huiselijk geweld. In ruim 55% van de gevallen van huiselijk geweld hebben de geweldplegers al eerder een huisdier mishandeld of gedood.

Ook stellen slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht met gemiddeld een jaar uit omdat ze nergens terecht kunnen met het gehele gezin. 41% van de slachtoffers met een huisdier zou eerder zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was.

Voorzitter, ik heb de eer gehad om met meerdere ervaringsdeskundigen te praten over hun gevecht naar vrijheid. Dieren speelden daarbij een cruciale rol. In het geval van Anja en dochter Summer met hond Maya. Summer kon niet alleen al haar geheimen kwijt bij Maya maar kon in de meest verdrietige periode wanneer haar vader haar moeder sloeg troost vinden bij trouwe Maya.

Of in het geval van Joyce met haar drie jonge kinderen en twee honden. Jarenlang heeft ze het huiselijk geweld over zich heen laten komen, omdat de kinderen hun vader nodig hadden. Uiteindelijk begonnen de mishandelingen en uitbuitingen steeds ergere vormen aan te nemen waardoor Joyce uiteindelijk zonder haar honden en met verdrietige kinderen vluchtte naar een Blijf van mijn lijf huis. Tijdens het proces van herstel bleven de kinderen vragen naar de honden. Want nu was mama niet meer het slachtoffer maar de honden. Mama Joyce kon nu de honden niet meer beschermen.

Voorzitter, daarom heeft mijn fractie twee voorstellen om ervoor te zorgen dat de drempel naar hulp verder verlaagd kan worden. Dit is in lijn met de regiovisie om huiselijk geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen.

Verzoekt het college:

  • aan te sturen bij de opvanginstellingen dat tijdens de intakegesprekken altijd wordt gevraagd naar de aanwezigheid van huisdieren;
  • de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling op te nemen in al het toekomstige beleid rondom huiselijk geweld;
  • bij de eerstvolgende voortgangsrapportage terugkoppeling te geven over uitgevoerde acties en benodigde verbeteringen in de aangeboden hulpvraag met betrekking tot de slachtoffers met huisdier(en).

Verzoekt het college:

  • om samen met diverse belangenorganisaties te werken aan (crisis)opvangmogelijkheden waar het gehele gezin welkom is, inclusief huisdier en hier de raad over terug te koppelen bij de eerst volgende voortgangsrapportage

Voorzitter. Ik, Anja, en Joyce hopen dat deze raad vanavond het beleid omtrent huiselijk geweld completer wil maken. Ik sluit af met het levensmotto van Joyce: "forever a fighter, never a victim".