Motie Consistent en minder beperkend demon­stra­tie­beleid


25 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van de afdoening van de motie Minder beperking aan aantal demonstranten.

Constaterende, dat:

  • bij de vorige raad een motie is aangenomen waarin de burgemeester is opgeroepen af te zien van een beperking van maximaal 100 deelnemers indien de organisatie duidelijk maakt hoe ze de coronamaatregelen gaan handhaven;
  • de burgemeester vervolgens een maximum van 200 heeft vastgesteld;
  • dit moeilijk te handhaven is; uiteindelijk stonden er veel meer mensen op het Malieveld.

Overwegende, dat:

  • het demonstratierecht een grondrecht is;
  • het beperken van een demonstratie tot 200 erg ingrijpend is;
  • per gemeente andere beperkingen worden gesteld;
  • de gemeente deze beperking sinds kort hanteert en zegt af te bouwen op het moment dat dit volgens haar mogelijk is.

Verzoekt de burgemeester:

  • in het Veiligheidsberaad de demonstratiebeperkingen in verband met corona te bespreken opdat kan worden toegewerkt naar meer landelijke consistentie;
  • de 200-beperking sowieso te versoepelen zodra landelijke maatregelen zoals de avondklok en horecabeperking ook worden versoepeld;
  • het beperken van het aantal demonstranten zo snel als mogelijk te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, VVD