Brand­vei­ligheid studen­ten­wo­ningen De Struyck


Cie Ruimte

30 maart 2021

Voorzitter,

Goed dat de D66 fractie en de fractie van Nida aandacht hebben gevraagd voor de brandveiligheid van studentenwoningen. De Partij voor de Dieren vindt de reactie van het college wat te kort schieten. Dat er geen brandmelders zijn in gezamenlijke ruimten is erg zorgelijk. Is dit niet juist iets wat een verhuurder goed moet regelen? Waarom spreekt de gemeente corporaties hier niet op aan en maakt er afspraken over? Het college wijst alleen naar wettelijke eisen die ze handhaaft, maar niet naar de andere rollen die de gemeente heeft, bijvoorbeeld via de prestatieafspraken. Graag daar dus nog een reflectie op.


Interessant voor jou

Bijdrage De kust gezond

Lees verder

Bijdrage Commissiebrief Prestatieafspraken 2021 met woningcorporaties en huurdersorganisaties en commissiebrief Regionale woningmarktafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer