Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat De Kust Gezond


Cie Ruimte

18 maart 2021

Voorzitter,

Meermaals heeft het college belooft dat er in het havenconvenant ruim aandacht zou zijn voor duurzaamheid, maar als we naar de beantwoording kijken en het convenant zelf, wordt bewust gekozen om weinig te doen aan duurzaamheid. Niks valt te lezen over het feit dat 85% van de commerciële vissoorten overbevist zijn; er wordt zelfs ingezet op uitbreiding van de visserij. En ook niets staat er over de plastic soep die door de visserij wordt gecreëerd.

Ik zou graag alsnog van de wethouder willen horen waarom wordt ingezet op uitbreiding van de visserij. Dit ook in het licht van de Brexit. Waarom wordt bovendien ingezet op meer ruimte voor betaalbare vestiging voor staandwantvissers, terwijl dit met gigantisch veel bijvangst gepaard gaat? De zee leegvissen is toch niet net zo’n recht als een dak boven je hoofd?

En waarom zien we niks terug over vervuiling? Bijna de helft van de plastic soep in de Noordzee wordt veroorzaakt door visserij. Visserspluis - gebruikt voor bodemvisserij- staat op nummer 1 van al het afval dat op de Nederlandse stranden wordt gevonden. Talloze dieren komen vast te zitten in afgedankte visnetten. Graag een reactie van de wethouder waarom dit niet in het convenant terugkomt.