Bijdrage Pres­ta­tie­af­spraken


Cie Ruimte

17 maart 2021

Voorzitter,

Elk jaar hebben we een discussie over de prestatieafspraken, maar er verbetert weinig. Elk jaar zeggen vele raadsleden dat er toch echt meer rond de aanpak van schimmel en het verduurzamen van woningen moet gebeuren. En elk jaar worden we geconfronteerd met vage afspraken die weinig veranderen.

Waarom heeft het college deze afspraken niet aangegrepen om een keer wat meer op duurzaamheid te sturen? Er wordt verwezen naar een gezamenlijk streven van 16.000 woningen in 2024 die transitieklaar zouden zijn wat niet wordt gehaald. Waarom is dat niet een call-to-action voor het college? Nog steeds is onvoldoende duidelijk hoe een klimaatneutraal Den Haag wordt bereikt.

Toen we dit een jaar geleden aankaarten zij de wethouder dat er dit jaar meer en duidelijker op verduurzaming zou worden ingegaan. Waarom zien we dit niet?

Er staat wel vaak dat de woningcorporaties de transitievisie van de gemeente Den Haag afwachten. Betekent dit dus dat we als Den Haag de transitie met onze visie aan het vertragen zijn?

Dan de vocht en schimmel. Hier spreken we ook al heel lang over, maar er lijkt weinig te veranderen. Waarom is hier niet meer over afgesproken richting corporaties? ⅓ van de huurders heeft deze problemen; dit is toch gigantisch?

Dan Vestia. Veel blijft afhangen van het Rijk. Zelfs na splitsing lijken de problemen nog steeds niet opgelost. Waarom zijn we als gemeente dan voor splitsing als de komende jaren niet geleend en geïnvesteerd kan worden?

Specifiek zegt de wethouder dat de opgave voor verduurzaming niet kan worden uitgevoerd. Welke consequentie verbindt de gemeente daaraan? Pleit het college voor extra middelen om te verduurzamen bij het Rijk of gaat zij zelf middelen beschikbaar stellen? Hoe wordt projectsteun afgebakend? Ziet dit op verduurzaming of nieuwbouw?

Tot slot, waarom zijn de afspraken weer pas aan het eind van het jaar vastgelegd in strijd met de uitgangspunten?