Bijdrage Half­jaar­rap­portage nieuwbouw AMARE Q2 en Q3 2020


Cie Ruimte

18 maart 2021

Voorzitter,

We hebben al vaak gesproken over het Spuiforum of Amare zoals het college het nu noemt. Wat echter steeds blijft hangen is dat de Raad te laat en onvoldoende wordt geïnformeerd. Ook nu weer. Ik ga een aantal zaken langs.

Allereerst de oplevering. In de brief staat dat de ‘oplevering zou op 3 mei 2021 plaatsvinden, maar op 1 maart 2021 heeft aannemer Cadanz laten weten dat zij meer tijd nodig heeft om alle benodigde systeemtesten uit te kunnen voeren.’ Zo’n formulering betreft wederom het niet adequaat informeren van de raad. De contractuele opleverdatum is namelijk 4 januari 2021. Waarom zegt de wethouder dit niet eerlijk? En wat zijn de gevolgen van de overschrijding van de datum? Gaat de wethouder eindelijk Cadanz een keer beboeten? Met die package deal zijn al gouden bergen naar Cadanz overgemaakt; is het nu niet een keer klaar?

Dan zegt de wethouder dat er van de post onvoorzien kosten nog € 0,3 mln resteert en dat de gemeenteraad waarschijnlijk meer geld beschikbaar zal moeten stellen. Met de package deal werd belooft dat er geen geld meer nodig zou zijn. Hoe komt het dat de gemeente weer in die opdracht gefaald is? Wat is de belangrijkste kostenverhogende factor?

Dan nog een vraag over die twee garages. Ook die oplevering wordt uitgesteld. Moet de raad hieruit opmaken dat ook dit de gemeente extra geld gaat kosten? Een latere oplevering van de Spuigarage aan ASR is waarschijnlijk niet gratis, of wel?

Dan de openbare ruimte. We hebben altijd gepleit voor een groen Spuiplein. Klopt het dat dit ontwerp als raadsvoorstel volgend kwartaal naar de raad komt? Verder wordt er aangegeven dat getwijfeld wordt of het stadsbalkon openbaar gebied wordt of niet. Waarom? Het was toch al lang bepaald dat het openbaar gebied zou worden? Mijn fractie vindt het gek dat de wethouder dit zonder raadsbetrokkenheid zou willen wijzigen. Graag een reactie


Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Tweeminutendebat De Kust Gezond

Lees verder

Bijdrage Gedachtewisseling over Coronacrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer