Bijdrage Gedach­te­wis­seling over Corona­crisis


Cie Bestuur

18 maart 2021

Voorzitter,

Dank aan de burgemeester dat hij toch is aangeschoven voor deze bespreking.

De Partij voor de Dieren begrijpt dat het een hele opgave is om corona maatregelen te combineren met demonstratiebeleid. Ook weten we dat Den Haag met meer demonstratie te maken heeft dan alle andere steden in Nederland. Toch is het onacceptabel dat er in deze stad van Vrede en Recht nog altijd geen werkbare manier is gevonden om hiermee om te gaan. Er heersen, ook bij mijn fractie, veel vragen over de politie inzet en het geweld dat we zondag op videobeelden voorbij zagen komen. Daarom zijn ook wij van mening dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de inzet van de politie tijdens de demonstratie op het Malieveld gisteren.

Allereerst heeft mijn fractie vragen over het hanteren van de eis van 200 deelnemers. Na een ingediende motie van mijn fractie ging het maximale aantal deelnemers van 100 naar 200. Dat was op zich een goede stap. Maar waarom wordt niet meer gekeken naar de maatregelen van de organisatie of meer deelnemers kunnen worden toegestaan? Waarom zo rigide die eis stellen, terwijl andere steden andere eisen stellen?

Dan vraagt mijn fractie zich af waarom er op het Malieveld veel meer dan 200 mensen hadden kunnen komen. Wat heeft het hanteren van een eis van 200 mensen dan voor nut als een organisatie meer kan hanteren? Waarom zijn mensen überhaupt toegelaten als de gemeente het aantal van 200 hanteerde? Mijn fractie snapt niet zo goed hoe het nu weer mis is gegaan. Was het niet van tevoren duidelijk dat er veel meer dan 200 mensen naar Den Haag gingen komen? Hoe kan het dat de gemeente, de politie en de NS zo overvallen werden dat er opeens 1000 mensen op het Malieveld stonden en het treinverkeer moest worden platgelegd? Was er van tevoren overleg geweest met NS en HTM? En waarom is ervoor gekozen om eerst iedereen naar het Malieveld te loodsen om vervolgens iedereen weg te sturen? Was dit vooraf zo gepland?

Dan het ingrijpen. Eerst werd het allemaal toegestaan en toen werd er hard ingegrepen. Mijn fractie zou meer willen weten over waarom gekozen is om op die manier in te grijpen. Wanneer komt de escalatieladder die hier handvatten voor zou moeten geven? Mijn fractie wil begrijpen waarom op welke momenten gekozen wordt voor heftige middelen zoals waterkanonnen, wapenstokken, paarden en honden. Natuurlijk willen wij als Partij voor de Dieren sowieso dat er een einde komt aan het gebruiken van dieren door de politie. De dieren komen in gevaar en kunnen gewond raken. De honden worden afgericht en ingezet als wapen. Paarden komen in gevaar, bijvoorbeeld als er vuurwerk wordt gegooid. Honden en paarden hebben niet gekozen voor dit gevaar, maar worden er wel aan blootgesteld. Soms luisteren ze niet goed, en laten bijvoorbeeld niet los als de agent dit zegt. Dit kan voor ernstig letsel en trauma zorgen. Hoewel wij weten dat wij als gemeenteraad geen zeggenschap hebben over deze methoden van de politie, hopen wij toch dat de burgemeester vanuit zijn positie in de Driehoek ervoor wil pleiten om geen paarden en honden in te zetten bij demonstraties. Is er nu al een onderzoek gaande naar de inzet van politiehonden in het algemeen? En is dit onderzoek onafhankelijk?Graag een reactie.

Kan de burgemeester ingaan op waarom in dit geval überhaupt is gekozen voor de inzet van honden, terwijl de politie zelf zegt dat dit het op een na zwaarste geweldsmiddel is? Waarom waren stokken en waterkanonnen niet genoeg?

Bij beelden van een man die al op de grond ligt, die geslagen wordt met stokken, met twee agenten die hem in bedwang houden rijst de vraag waarom is het proportioneel om ook nog een hond hierop los te laten?. Hoe kijkt de burgemeester daar naar?


Interessant voor jou

Bijdrage Halfjaarrapportage nieuwbouw AMARE Q2 en Q3 2020

Lees verder

Bijdrage Voorstel van de Rekenkamer Den Haag inzake het rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex en Halfjaarrapportage nieuwbouw AMARE Q2 en Q3 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer