Bijdrage Voorstel van de Reken­kamer Den Haag inzake het reken­ka­mer­on­derzoek Onderwijs- en Cultuur­complex en Half­jaar­rap­portage nieuwbouw AMARE Q2 en Q3 2020


Raad

25 maart 2021

Voorzitter,

Dank. Ook aan de insprekers en de Rekenkamer.

Want vandaag bespreken we een vernietigend Rekenkamerrapport. De Raad is door opeenvolgende colleges onjuist en onvolledig geïnformeerd, aldus de Rekenkamer. De hoofdconclusie is dat de gemeenteraad onvoldoende in staat is gesteld ‘om zich een helder beeld te kunnen vormen van de financiële gevolgen van het raadsbesluit.’

En voorzitter, dit komt bovenop de eerdere integriteitsschendingen en de uitloop in tijd en geld. Ook vorige week werden we hier weer mee geconfronteerd. Het college lijkt zo geen grip te hebben op wanneer Amare wordt opgeleverd.

Voorzitter, en zo gaat het al tijden. En, wat zet het college hier tegenover? Een vrij laconieke collegereactie. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het college de problemen serieus erkent en inzet op verbetering. Want, voorzitter, dit is niet het enige project waar slecht contractmanagement speelt. Denk bijvoorbeeld aan het KJ-Plein of de Scheveningse Haven.

Is de wethouder bereid om de gemaakte fouten te erkennen en van deze fouten te leren? Wij missen echt perspectief van het college om deze blunders in de toekomst te voorkomen. Hoe stappen we nou af van die louche deals? En hoe zorgen we ervoor dat de Raad op het moment van besluitvorming goed is geïnformeerd?

En voorzitter, het erge is dat het college de uitloop in kosten kon voorzien. En de Raad heeft zelf ook een duidelijke rol gespeeld door de tijdsdruk, maar ook door zo snel akkoord te gaan met zo’n complex project. Eigenlijk wisten we in 2014 en 2018 niet waar we mee instemden.

Voorzitter, als we als stad willen leren van al deze fouten en daadwerkelijk het contractmanagement en informatievoorziening willen verbeteren dan moeten we als Raad de regie naar ons toe moeten trekken. Wat ons betreft moet er echte transparantie, erkenning en verbeteringen plaatsvinden. Daar biedt een raadsenquête middelen voor. Vandaar de volgende motie die ik mede indien namens GdM, SP, Nida, PVV, Islam Democraten, HSP en de CU:

Besluit: een voorbereidingscommissie in te stellen ten behoeve van een vooronderzoek, conform de Verordening op de raadsonderzoekscommissie, naar projectmanagement, het contractmanagement en bestuurlijke besluitvorming rondom in elk geval de aanbesteding en bouw van het OCC, de exploitatie van Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier.

Dit vooronderzoek kan ons helpen stappen te zetten richting verbetering, want: dit nooit meer.

Dank u wel.