Bijdrage Haagse daken kleuren groen


Raad

25 maart 2021

Voorzitter,

Groene daken hebben veel voordelen; ze houden water vast en zorgen dat dat stad minder opwarmt. Ook kunnen ze bijdragen aan de natuur. Echter, minder dan 1% van de daken in Den Haag is groen en de subsidieregeling heeft weinig bereik. Daarom zijn we met dit initiatiefvoorstel gekomen.

Naar aanleiding van het pre-advies en de behandeling in de commissie hebben we het voorstel aangepast. We denken op die manier alle punten te hebben verwerkt en zo een voorstel te presenteren die gedragen kan worden door de raad. Specifiek hebben we het college meer ruimte gegeven rond scholen, woningcorporaties en natuurinclusieve daken en hebben we toepassing van het puntensysteem natuurinclusief bouwen gericht op de hogere nieuwe gebouwen.

Ik hoop zo de steun van de raad te verwerven zodat we meer Haagse daken groen kunnen gaan kleuren.