Bijdrage Voorstel van het presidium inzake gedragscode raads­leden Den Haag 2021


Raad

25 maart 2021

Voorzitter,

Dank aan de commissieleden voor het opstellen van de Gedragscode. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een goede verbetering. Over één punt hebben we onze zorgen en dat is het beleid rond evenementen.

Want, terwijl bij geschenken wordt gekozen om te kijken naar de waarde is dit voor evenementen niet het geval. Indien raadsleden kaartjes krijgen voor theatervoorstellingen of voetbalwedstrijden die normaal 100 euro kosten hoeft dit alleen te worden vermeld. Er is geen handvat wat wel en niet een goed raadslid betaamt. Dit terwijl het college daar wel keuzes in maakt. Het moet volgens het college als functioneel worden beschouwd. Dit lijkt de Partij voor de Dieren een goed uitgangspunt voor de Raad. Op die manier worden raadsleden ook aanspreekbaar op hun gedrag.

Vandaar dat we met een amendement komen om handvatten te geven voor de omgang met uitnodigingen. Dit met de titel: ‘laat je niet fêteren’.

Dank