Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Hart voor de Haagse horeca


Raad

25 maart 2021

Initiatiefvoorstel Hart voor de Haagse horeca

Voorzitter,

Complimenten voor de heer Sluijs voor dit initiatiefvoorstel en bedankt voor de bereidwilligheid om aanpassingen daarin te doen. Wij steunen dit voorstel.

Wel wil de Partij voor de Dieren een punt maken rond terrasverwarmers. We kunnen met de Omgevingswet de kans grijpen om hier regels aan te stellen. Zo voorkomen we dat we letterlijk de buitenlucht aan het verwarmen zijn. Een slecht signaal in de strijd tegen klimaatverandering. Vandaar de volgende motie die ik samen met GL indien:

Verzoekt het college:

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheden om via de Omgevingswet het gebruik van terrasverwarmers in de openbare ruimte te beperken.