Schrif­te­lijke vragen nominatie "Hengel­spor­t­hoofdstad van het jaar"


Indiendatum: feb. 2013

Den Haag, 7 februari 2013


Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij hebben met ongenoegen kennis genomen van het bericht op de website van Visma, waarin staat dat de gemeente Den Haag is genomineerd als ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’ .

Het is algemeen bekend dat de vissport zorgt voor onnodig lijden bij vissen. Het is vermaak met dieren, waarbij het dier wordt gevangen met een haak, aan zijn bek uit het water getrokken en vervolgens vastgepakt en onthaakt. Vissen zijn hoogontwikkelde gewervelde dieren met gevoel en bewustzijn, die pijn en angst kunnen ervaren. Dit blijkt onder andere uit internationaal gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en het feit dat dierexperimentencommissies hier ook van uitgaan. In 2002 is het doden van palingen door middel van een zoutbad verboden, omdat dit de dieren onnodig laat lijden. In 2003 heeft de universiteit van Edinburgh onomstotelijk aangetoond dat vissen, in dit geval regenboogforellen, op dezelfde wijze op pijnprikkels reageren als mensen en andere gewervelde dieren. Daarom zijn beide partijen geen voorstander van de vishengelsport.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vinden dat de gemeente Den Haag niet actief moet meewerken aan deze nominatie als ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’. Daarom willen de partijen op basis hiervan - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van de Orde - de volgende vragen stellen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de gemeente Den Haag is genomineerd voor de titel ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar 2013’?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij eens dat de hengelsport, zoals divers wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, zorgt voor veel onnodig lijden bij vissen? Graag een nadere toelichting.

Volgens het bericht op de site moeten de genomineerde gemeenten en bijbehorende hengelsportverenigingen bewijzen waarom ze de titel verdienen en zorgen dat ze veel stemmen krijgen.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij eens dat de gemeente Den Haag op geen enkele wijze moet meewerken aan deze nominatie, omdat dergelijk vermaak met dieren niet gepromoot moet worden, ook al wordt er binnen de geldende wetten, regelgeving en landelijk beleid gehandeld? Graag een nadere toelichting.

4. Is het college bereid aan de organisatoren van deze wedstrijd te laten weten dat de gemeente Den Haag geen prijs stelt op de nominatie? Graag een nadere toelichting.


Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 5 mrt. 2013

De raadsleden mevrouw M.J.E. de Groot, de heren A.J.F. Kapteijns en G.W. van Vulpen hebben op 7 februari 2013 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij hebben met ongenoegen kennis genomen van het bericht op de website van Visma, waarin staat dat de gemeente Den Haag is genomineerd als ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’.

Het is algemeen bekend dat de vissport zorgt voor onnodig lijden bij vissen. Het is vermaak met dieren, waarbij het dier wordt gevangen met een haak, aan zijn bek uit het water getrokken en vervolgens vastgepakt en onthaakt. Vissen zijn hoogontwikkelde gewervelde dieren met gevoel en bewustzijn, die pijn en angst kunnen ervaren. Dit blijkt onder andere uit internationaal gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en het feit dat dierexperimentencommissies hier ook van uitgaan. In 2002 is het doden van palingen door middel van een zoutbad verboden, omdat dit de dieren onnodig laat lijden. In 2003 heeft de universiteit van Edinburgh onomstotelijk aangetoond dat vissen, in dit geval regenboogforellen, op dezelfde wijze op pijnprikkels reageren als mensen en andere gewervelde dieren. Daarom zijn beide partijen geen voorstander van de vishengelsport.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vinden dat de gemeente Den Haag niet actief moet meewerken aan deze nominatie als ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’.

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de gemeente Den Haag is genomineerd voor de titel ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar 2013’?

Ja.


2. Is het college het met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij eens dat de hengelsport, zoals divers wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, zorgt voor veel onnodig leed bij vissen? Graag een nadere toelichting.

Het college is op de hoogte van het feit dat er diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar pijnbeleving van vissen. Het college is zich er tevens van bewust dat er in de wetenschappelijke wereld geen consensus bestaat over de pijnbeleving van vissen.


Volgens het bericht op de site moeten de genomineerde gemeenten en bijbehorende hengelsportverenigingen bewijzen waarom ze de titel verdienen en zorgen dat ze veel stemmen krijgen.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij eens dat de gemeente Den Haag op geen enkele wijze moet meewerken aan deze nominatie, omdat dergelijk vermaak met dieren niet gepromoot moet worden, ook al wordt er binnen de geldende wetten, regelgeving en landelijk beleid gehandeld? Graag een nadere toelichting.

Het betreft hier een particulier initiatief waarbij de gemeente niet betrokken is.


4. Is het college bereid aan de organisatoren van deze wedstrijd te laten weten dat de gemeente Den Haag geen prijs stelt op de nominatie? Graag een nadere toelichting.

Nee. Het betreft hier een particulier initiatief waarbij de gemeente geen betrokkenheid heeft.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester
J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen hondenbelasting

Lees verder

Mondelinge vragen over een doodgereden hond op het strand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer