PvdD pleit voor verbod op staand­want­vissen in Haagse wateren


6 november 2018

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zal er een debat plaatsvinden over een verbod op staandwantvissen in de Haagse wateren. In augustus heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over staandwantvisserij in het Scheveningse kustgebied. Deze methode zorgt niet alleen voor een gewisse dood bij vissen en andere dieren, maar ook voor recreanten vormen de netten een gevaar.

Bij de staandwantvisserij wordt gebruik gemaakt van opstaande netten die voor de kustlijn worden geplaatst. Het substraat van de havenhoofden fungeert als kraamkamer en schuilplaats voor diverse vissoorten. Andere delen van de kust zijn toegankelijk voor de watersporters en andere recreanten. Nu zorgen de visnetten niet alleen voor een gewisse dood bij de zeezoogdieren maar vormen nu ook een gevaar voor de recreanten. Dat bleek uit meerdere videofragmenten van buurtbewoners.

Gemeenteraadslid Robert Barker: “Dit dierenleed moet stoppen voordat het nog meer slachtoffers maakt. Het is al langer bekend dat vissen wezens zijn met gevoel en bewustzijn en pijn en angst kunnen ervaren. Op het Haagse kustwater is het al een drukte wat betreft recreanten. Deze manier van vissen vormt een gevaar voor nietsvermoedende recreanten. Daarom pleiten wij ook voor een veilig Haags kustwater voor mens en dier.”