Geen vergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren


College komt toezegging niet na

5 november 2018

Uit beantwoording van vragen over de Haagse begroting van 2019 blijkt dat het stadsbestuur geen vergoeding meer gaat verstrekken aan de dierenambulance voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Dit staat haaks op eerdere uitspraken van de coalitiepartijen bij de bespreking van het Haagse coalitieakkoord. De Partij voor de Dieren zal wethouder De Mos oproepen om zich aan zijn woord te houden en de vergoeding te continueren.

In het coalitieakkoord is beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, ruimhartig worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. De Partij voor de Dieren heeft bij de coalitiebespreking gevraagd of dan ook de vergoeding voor het vervoeren van gewonde in het wild levende dieren daar ook onder viel. Dit vanwege het feit dat de vergoeding van de dierenambulance dit jaar afloopt. Het antwoord van de coalitiepartijen, toentertijd, was dat die vergoeding daar wat hen betreft ook bij hoorde.

In de begroting voor 2019 is echter geen extra budget opgenomen voor dierenwelzijn en ook geen geld gereserveerd voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente haar zorgplicht voor gewonde dieren in de openbare ruimte op zich moet nemen en geen onderscheid zou moeten maken tussen het vervoer van gewonde huisdieren en wilde dieren. Robert Barker, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren: “Voor een dier zou het in het geval van noodhulp niet uit moeten maken of het een eigenaar heeft of niet. Het is de gemeentelijke plicht om gewonde dieren op te vangen. Wij hopen dat de coalitiepartijen zich aan hun woord houden en het vervoer van gewonde in het wild levende dieren vergoed blijft, zodat hulpeloze dieren niet het slachtoffer worden.”

Gerelateerd nieuws

PvdD eist onderzoek naar raadselachtige vogelsterfte in Huijgenspark

Tientallen spreeuwen zijn vrijdag en dinsdag dood aangetroffen in het Huijgenspark. De Partij voor de Dieren heeft schrifteli...

Lees verder

PvdD pleit voor verbod op staandwantvissen in Haagse wateren

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zal er een debat plaatsvinden over een verbod op staandwantvissen in de Haagse watere...

Lees verder