Bijdrage Gewijzigd initi­a­tief­voorstel Heerlijk Haring Happen


5 oktober 2023

Voorzitter,

Vorig jaar organiseerde stichting Wakker Dier een campagne over het leed dat schuilgaat achter de onverdoofde slacht van vissen. Die luidde als volgt: “Dit is een noodkreet! Voor de miljoenen vissen die jaarlijks onverdoofd worden geslacht. Zij kunnen niet gillen om hulp. Maar ik wel.”

En dat is wat de Partij voor de Dieren vandaag ook doet in deze zaal, voorzitter. Hart voor Den Haag vraagt met hun voorstel aandacht voor de vissers. Wij vragen aandacht voor de 2,5 biljoen vissen wereldwijd die ieder jaar een stille dood sterven. Dat is 50 keer zoveel als de 56 miljard dieren uit de vee-industrie.

Voorzitter, het is inmiddels bewezen dat vissen pijn, angst en stress ervaren. Het is bewezen dat visserij in de huidige vorm een hoge milieu impact heeft. Dat past niet bij de doelen die Den Haag voor zichzelf heeft gesteld. Er verandert nu en de komende tijd ook nog eens heel veel in deze sector. Ook het college moet hier ook rekening mee houden in het gemeentelijk beleid over visserij. Het is gewoon geen ‘business as usual’. Vandaar de motie ‘houd rekening met vissenwelzijn’, dat is een lange lijst met constateringen over de visserij, van vissenwelzijn tot plastic soep, en het dictum is:

Verzoekt het college: rekening te houden met al het bovenstaande bij het maken van beleid rondom visserij.

Tot slot, nog een vraag aan de wethouder: als dit voorstel wordt aangenomen, klopt het dan dat de raad alleen een faciliterende rol heeft? En zo nee, uit welk programma wordt dit dan gedekt?

Interessant voor jou

Bijdrage Voorstel van het college inzake Horecacategorie fastfood

Lees verder

Bijdrage Jaarrapportage Jeugd 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer