Bijdrage Jaar­rap­portage Jeugd 2022


Raad

5 oktober 2023

Voorzitter,

Deze motie dient de Partij voor de Dieren in naar aanleiding van een specifieke casus, maar vraagt aandacht voor het systeem. De subsidiecriteria zijn aangepast, en nu lijkt er geen regeling meer te zijn voor structurele activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Hier werd over aan de bel getrokken, maar de contactpersoon was de hele zomer op vakantie. Wat gaat de wethouder doen om dit te verbeteren?

Voorzitter, ls een instelling die 7000 deelnames aan buitenschoolse kunst-activiteiten verzorgt in wijken die dat meeste nodig hebben, dat opeens niet meer kan EN niemand op het stadhuis kan bereiken, dan moeten we daar iets mee.

Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • de consequenties van de gewijzigde subsidieregeling jeugdparticipatie zo snel mogelijk in kaart te brengen en de raad hier in november over te informeren.

Interessant voor jou

Bijdrage Gewijzigd initiatiefvoorstel Heerlijk Haring Happen

Lees verder

Bijdrage over het hijsen van de Israëlische vlag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer