Schrif­te­lijke vragen Handhaaf verbod staand­want­vissen


Indiendatum: 30 okt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voor de zomer heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen over een gedeeltelijk verbod op staandwantvissen in de APV. Ondanks de APV wijziging, komen er nog altijd signalen binnen dat staandwantvissen plaatsvindt in het gebied waar een verbod geldt. Ook zijn afgelopen weekend weer dierlijke slachtoffers gevallen; aalscholvers die klem zaten in de netten. De handhavende instanties; de havendienst en politie, wijzen naar elkaar als omwonenden een melding doen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het feit dat er nog steeds staandwantvissen plaatsvindt rondom het Havenhoofd?
  2. Waarom wordt niet handhavend opgetreden?
  3. Wie is primair verantwoordelijk voor de handhaving?
  4. Meerdere inwoners hebben al melding proberen te maken, maar politie en havendienst blijken naar elkaar te wijzen wat betreft handhaving. Kan de wethouder aangeven waarom er onduidelijkheid bestaat onder de Havendienst en de politie over de handhaving van het APV verbod op staandwantvissen rondom het Havenhoofd?
  5. Wat heeft het college gedaan om deze APV wijziging onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden?
  6. Kan het college er snel voor zorgen dat er gehandhaafd zal worden op het verbod?
  7. Kan het college bij gebleken overtredingen overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom om overtreding in de toekomst door dezelfde partij te voorkomen?
  8. Kan het college snel met politie en havendienst om tafel gaan zitten zodat er duidelijkheid komt over waar meldingen heen moeten en hoe moet worden opgetreden bij meldingen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren