Schrif­te­lijke vragen Handhaaf verbod staand­want­vissen


Indiendatum: 30 okt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voor de zomer heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen over een gedeeltelijk verbod op staandwantvissen in de APV. Ondanks de APV wijziging, komen er nog altijd signalen binnen dat staandwantvissen plaatsvindt in het gebied waar een verbod geldt. Ook zijn afgelopen weekend weer dierlijke slachtoffers gevallen; aalscholvers die klem zaten in de netten. De handhavende instanties; de havendienst en politie, wijzen naar elkaar als omwonenden een melding doen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het feit dat er nog steeds staandwantvissen plaatsvindt rondom het Havenhoofd?
 2. Waarom wordt niet handhavend opgetreden?
 3. Wie is primair verantwoordelijk voor de handhaving?
 4. Meerdere inwoners hebben al melding proberen te maken, maar politie en havendienst blijken naar elkaar te wijzen wat betreft handhaving. Kan de wethouder aangeven waarom er onduidelijkheid bestaat onder de Havendienst en de politie over de handhaving van het APV verbod op staandwantvissen rondom het Havenhoofd?
 5. Wat heeft het college gedaan om deze APV wijziging onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden?
 6. Kan het college er snel voor zorgen dat er gehandhaafd zal worden op het verbod?
 7. Kan het college bij gebleken overtredingen overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom om overtreding in de toekomst door dezelfde partij te voorkomen?
 8. Kan het college snel met politie en havendienst om tafel gaan zitten zodat er duidelijkheid komt over waar meldingen heen moeten en hoe moet worden opgetreden bij meldingen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 30 okt. 2020
Antwoorddatum: 8 feb. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 29 oktober 2020 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van
de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen over een gedeeltelijk verbod op staandwantvissen in de APV. Ondanks de APV wijziging, komen er nog altijd signalen binnen dat staandwantvissen plaatsvindt in het gebied waar een verbod geldt. Ook zijn afgelopen weekend weer dierlijke slachtoffers gevallen; aalscholvers die klem zaten in de netten. De handhavende instanties; de havendienst en politie, wijzen naar elkaar als omwonenden een melding doen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het feit dat er nog steeds staandwantvissen plaatsvindt rondom het Havenhoofd?
Ja, afgelopen seizoen heeft dit nog plaatsgevonden.
 1. Waarom wordt niet handhavend opgetreden?
Artikel 5:43 van de APV is op 7 augustus 2020 in werking getreden. Op dat moment was de handhavingsorganisatie hier nog niet voor ingericht. In het initiatiefvoorstel was daar ook niet in voorzien. Bij de start van het nieuwe visseizoen in het tweede kwartaal van 2021 zullen de nieuwe nautische BOA’s (Programma Toekomst Scheveningen badplaats, RIS307364) actief zijn om handhavend op te treden bij meldingen over staandwantvissen op de plekken waar dat niet mag.
 1. Wie is primair verantwoordelijk voor de handhaving?
Voor de handhaving van de overtreding van een APV artikel zoals deze is de Handhavingsorganisatie in eerste aanleg verantwoordelijk. Mocht de situatie escaleren dan kan er een beroep worden gedaan op de politie. Aangezien het constateren van een overtreding plaats moet vinden vanaf het water zal de handhaving bij de nieuwe nautische BOA’s worden belegd en zal deze in nauwe samenwerking met het havenbedrijf plaatsvinden.
 1. Meerdere inwoners hebben al melding proberen te maken, maar politie en havendienst blijken naar elkaar te wijzen wat betreft handhaving. Kan de wethouder aangeven waarom er onduidelijkheid bestaat onder de Havendienst en de politie over de handhaving van het APV verbod op staandwantvissen rondom het Havenhoofd?
Zie de beantwoording van vraag 3.
 1. Wat heeft het college gedaan om deze APV wijziging onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden?
De ons bekende staandwantvissers die op die locatie actief zijn, zijn direct schriftelijk geïnformeerd over
het verbod. Daarnaast is de aanpassing van de APV op 30 juli 2020 via het gebruikelijke kanaal
gepubliceerd. https://zoek.officielebekendma...
 1. Kan het college er snel voor zorgen dat er gehandhaafd zal worden op het verbod?
Ja, zie de beantwoording van vraag 2.
 1. Kan het college bij gebleken overtredingen overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom om overtreding in de toekomst door dezelfde partij te voorkomen?
Het college heeft aan u een voorstel voorgelegd voor het aanpassen van de APV, zodat er met eenboetebepaling gehandhaafd kan worden. Daarnaast zou gehandhaafd kunnen worden door middel van bestuursrechtelijke handhaving, middels bijvoorbeeld een preventieve last onder dwangsom.
 1. Kan het college snel met politie en havendienst om tafel gaan zitten zodat er duidelijkheid komt over waar meldingen heen moeten en hoe moet worden opgetreden bij meldingen?

Zie de beantwoording van vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen