Schrif­te­lijke vragen Compos­ti­ni­ti­a­tieven gesti­mu­leerd of gedwars­boomd?


Indiendatum: 28 okt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Programmabegroting 2021-2024 stelt de gemeente: “Den Haag start een programma om minder groente, fruit en tuinafval in het restafval te krijgen door het stimuleren van buurtcomposteren en wormenhotels” (p. 37, RIS306159). Dit geschiedt “via tips op onder andere de gemeentelijke website en via de activiteiten van Natuur- en Milieueducatie” (RIS306366).

Tips zijn leuk, maar vergunningen zijn nog leuker. En die krijgen de bewoners niet, zo blijkt uit een persbericht van de Bewoners Rondom Het Plein. Zo rijst de vraag of de gemeente bewoners inderdaad stimuleert te gaan buurtcomposteren, of eerder dwarsboomt.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, en Dennis Groenewold, D66, de volgende vragen:

 1. De gemeente verspreidt tips over buurtcomposteren en wormenhotels “op onder andere de gemeentelijke website en via de activiteiten van Natuur- en Milieueducatie” (RIS306366), zo stelt het college. Deze tips zijn echter onvindbaar. Wij vonden slechts enkele zinnen over composteren in het algemeen. Waar zijn de genoemde tips over buurtcomposteren en wormenhotels te vinden op de gemeentelijke website?
 2. Via welke andere kanalen worden deze tips door de gemeente verspreid?
 3. Kan het college toelichten hoe deze kanalen zijn geselecteerd? Welke andere communicatiekanalen zijn overwogen? Waarom zijn die afgevallen?
 4. Wie worden bereikt door de genoemde activiteiten van Natuur- en Milieueducatie?
 5. Wijkbewoners die al goed bezig zijn met buurtcomposteren hebben wijken die achterlopen op dat gebied veel kennis te bieden. Is het college bereid kennisdeling over lokale duurzame afvalinitiatieven te faciliteren?
 6. Op dit moment mag maximaal 10% van het Haagse gft-afval verwerkt worden door lokale duurzame initiatieven (RIS306522). Inwoners van Den Haag leveren jaarlijks gemiddeld 11 kilo gescheiden gft-afval in (RIS305159). Welk percentage daarvan wordt op dit moment verwerkt door lokale duurzame initiatieven? Aan welke initiatieven kan hierbij gedacht worden? Hoe passen buurtcomposteren en wormenhotels in dit verhaal?
 7. Hoe komt een initiatief voor een buurtcomposteerlocatie of wormenhotel tot stand? Welke stappen moet een aanvrager doorlopen? Aan welke criteria wordt door het college getoetst? Kan dit proces worden geoptimaliseerd?
 8. Het in het bijgevoegde persbericht genoemde initiatief heeft een subsidie toegekend gekregen. Om wat voor subsidie gaat het hierbij?
 9. Kan het college de in het persbericht beschreven vergunningweigering toelichten en motiveren?
 10. Gaat het college de bewoners bijstaan bij het alsnog realiseren van zo veel mogelijk lokale duurzame afvalinitiatieven, waaronder deze wormenhotels? Is het college bereid alsnog de benodigde vergunning(en) te verlenen? Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college aangeven waarom de gemeente niet in alle wijken gft-afval gescheiden ophaalt, als het college zo graag de gescheiden verwerking van gft-afval wil stimuleren?
 12. Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de Motie Meer gescheiden gft-afvalinzameling (PvdD, RIS300954) aangenomen. Welke gft-inzamelpunten zijn naar aanleiding van deze motie toegevoegd? In welke wijken wordt naar aanleiding van deze motie nu wél gft-afval gescheiden ingezameld?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Dennis Groenewold
D66