Schrif­te­lijke vragen Waar zijn ener­giescans voor parti­cu­liere woningei­ge­naren heen?


Indiendatum: 17 nov. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een energiescan is een goed middel om er als particuliere woningeigenaar achter te komen welke energiebesparende maatregelen in de eigen woning het meest aan te bevelen zijn.

Wie op de gemeentelijke website zoekt naar energiescans komt op de pagina Acties en subsidies duurzaam wonen terecht. Toch noemt deze pagina de mogelijkheid tot een energiescan alleen voor VVE’s. Ook wie doorklikt naar Hou van je Huis komt niets te weten over het bestaan van energiescans bij particuliere woningen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe particulieren er dan achter moeten komen dat deze mogelijkheid bestaat, anders dan door de Programmabrieven Duurzaamheid erop na te slaan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Het college geeft aan: “De gemeente biedt in 2021 woningeigenaren de mogelijkheid om een energiescan van hun huis te laten opstellen” (RIS306148). Betekent dit dat de gemeente deze scans gratis aanbiedt?
  2. In de Programmabrief Duurzaamheid 2020 (RIS303503) staat iets anders: “Met kleine VvE’s en particuliere woningeigenaren gaan we in 2020, aan de hand van een digitale energiescan, het gesprek aan.” Wat is het verschil tussen een digitale energiescan en een ‘gewone’ energiescan?
  3. Hoeveel digitale energiescans zijn er in 2020 tot nu toe aangevraagd?
  4. Is er voor particuliere woningeigenaren in 2020 ook de mogelijkheid om een ‘gewone’ energiescan op te laten stellen? Zo nee, waarom niet?
  5. In 2020 biedt de gemeente digitale energiescans aan, en in 2021 weer ‘gewone’. Waarom gaat de gemeente weer omschakelen van een digitale naar een ‘gewone’ energiescan?
  6. Er staat op de pagina Acties en subsidies duurzaam wonen op de gemeentelijke website niets over een digitale noch over een gewone energiescan voor particuliere woningeigenaren. Waarom communiceert het college deze mogelijkheid/-heden voor particuliere woningeigenaren niet op de gemeentelijke website? Is het college bereid dit aan te passen?
  7. Hoe moet een Haagse particuliere woningeigenaar een energiescan aanvragen? Welke stappen moet hij of zij doorlopen?
  8. Hoe kan deze persoon erachter komen hoe men een energiescan aanvraagt bij de gemeente Den Haag? Waar kan hij of zij deze informatie vinden?
  9. Via welke offline kanalen attendeert het college bewoners op de mogelijkheid een energiescan aan te vragen?
  10. Dordtse woningeigenaren kunnen de beschikking krijgen over een energiescan van een vergelijkbare woning uit hun wijk. Zo krijgen zij waardevol advies over welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen, zonder dat telkens een kostbare energiescan hoeft te worden uitgevoerd. Is het college bereid Haagse particuliere woningeigenaren ook van deze mogelijkheid te voorzien en deze duidelijk op de website te vermelden? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren