Schrif­te­lijke vragen Waar zijn ener­giescans voor parti­cu­liere woningei­ge­naren heen?


Indiendatum: 17 nov. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een energiescan is een goed middel om er als particuliere woningeigenaar achter te komen welke energiebesparende maatregelen in de eigen woning het meest aan te bevelen zijn.

Wie op de gemeentelijke website zoekt naar energiescans komt op de pagina Acties en subsidies duurzaam wonen terecht. Toch noemt deze pagina de mogelijkheid tot een energiescan alleen voor VVE’s. Ook wie doorklikt naar Hou van je Huis komt niets te weten over het bestaan van energiescans bij particuliere woningen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe particulieren er dan achter moeten komen dat deze mogelijkheid bestaat, anders dan door de Programmabrieven Duurzaamheid erop na te slaan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Het college geeft aan: “De gemeente biedt in 2021 woningeigenaren de mogelijkheid om een energiescan van hun huis te laten opstellen” (RIS306148). Betekent dit dat de gemeente deze scans gratis aanbiedt?
 2. In de Programmabrief Duurzaamheid 2020 (RIS303503) staat iets anders: “Met kleine VvE’s en particuliere woningeigenaren gaan we in 2020, aan de hand van een digitale energiescan, het gesprek aan.” Wat is het verschil tussen een digitale energiescan en een ‘gewone’ energiescan?
 3. Hoeveel digitale energiescans zijn er in 2020 tot nu toe aangevraagd?
 4. Is er voor particuliere woningeigenaren in 2020 ook de mogelijkheid om een ‘gewone’ energiescan op te laten stellen? Zo nee, waarom niet?
 5. In 2020 biedt de gemeente digitale energiescans aan, en in 2021 weer ‘gewone’. Waarom gaat de gemeente weer omschakelen van een digitale naar een ‘gewone’ energiescan?
 6. Er staat op de pagina Acties en subsidies duurzaam wonen op de gemeentelijke website niets over een digitale noch over een gewone energiescan voor particuliere woningeigenaren. Waarom communiceert het college deze mogelijkheid/-heden voor particuliere woningeigenaren niet op de gemeentelijke website? Is het college bereid dit aan te passen?
 7. Hoe moet een Haagse particuliere woningeigenaar een energiescan aanvragen? Welke stappen moet hij of zij doorlopen?
 8. Hoe kan deze persoon erachter komen hoe men een energiescan aanvraagt bij de gemeente Den Haag? Waar kan hij of zij deze informatie vinden?
 9. Via welke offline kanalen attendeert het college bewoners op de mogelijkheid een energiescan aan te vragen?
 10. Dordtse woningeigenaren kunnen de beschikking krijgen over een energiescan van een vergelijkbare woning uit hun wijk. Zo krijgen zij waardevol advies over welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen, zonder dat telkens een kostbare energiescan hoeft te worden uitgevoerd. Is het college bereid Haagse particuliere woningeigenaren ook van deze mogelijkheid te voorzien en deze duidelijk op de website te vermelden? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 17 nov. 2020
Antwoorddatum: 1 dec. 2020

Het raadslid de heer Barker heeft op 16 november 2020 een brief met daarin tien vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een energiescan is een goed middel om er als particuliere woningeigenaar achter te komen welke energiebesparende maatregelen in de eigen woning het meest aan te bevelen zijn.

Wie op de gemeentelijke website zoekt naar energiescans komt op de pagina Acties en subsidies duurzaam wonen terecht. Toch noemt deze pagina de mogelijkheid tot een energiescan alleen voor VVE’s. Ook wie doorklikt naar Hou van je Huis komt niets te weten over het bestaan van energiescans bij particuliere woningen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe particulieren er dan achter moeten komen dat deze mogelijkheid bestaat, anders dan door de Programmabrieven Duurzaamheid erop na te slaan.


 1. Het college geeft aan: “De gemeente biedt in 2021 woningeigenaren de mogelijkheid om een energiescan van hun huis te laten opstellen” (RIS306148). Betekent dit dat de gemeente deze scans gratis aanbiedt?
Dat klopt.
 1. In de Programmabrief Duurzaamheid 2020 (RIS303503) staat iets anders: “Met kleine VvE’s en particuliere woningeigenaren gaan we in 2020, aan de hand van een digitale energiescan, het gesprek aan.” Wat is het verschil tussen een digitale energiescan en een ‘gewone’ energiescan?
De digitale energiescan biedt per adres basisinformatie over het energielabel, bouwjaar en waarschijnlijk relevante maatregelen. Een fysieke energiescan bestaat uit een huisbezoek door een expert. Deze levert vervolgens een op maat gemaakt rapport, waarin precies staat aangegeven wat voor deze betreffende woning relevante maatregelen zijn.
 1. Hoeveel digitale energiescans zijn er in 2020 tot nu toe aangevraagd?
De adviseurs van Hou van je Huis hebben de digitale scan gebruikt als basis voor een gesprek. Dedigitale scan wordt ondersteunend ingezet in situaties waar de bewoner zelf weinig kennis heeft overde woning. Als dusdanig wordt een digitale scan dus niet apart aangevraagd en worden er ook geen aantallen bijgehouden.
 1. Is er voor particuliere woningeigenaren in 2020 ook de mogelijkheid om een ‘gewone’ energiescan op te laten stellen? Zo nee, waarom niet?
Ja, die mogelijkheid is er.
 1. In 2020 biedt de gemeente digitale energiescans aan, en in 2021 weer ‘gewone’. Waarom gaat de gemeente weer omschakelen van een digitale naar een ‘gewone’ energiescan?
De digitale scan biedt gestandaardiseerde informatie en is geen vervanging voor een op maat gemaaktefysieke scan met bijbehorend advies. Bovendien biedt de digitale scan nog onvoldoende mogelijkheidom binnen VvE’s goed te kunnen adviseren. Verschillen tussen appartementen komen vaak nietduidelijk naar voren in de digitale scan. Veel partijen zijn landelijk bezig met het optimaliseren vandigitale energiescans. Deze ontwikkelingen blijven we volgen, maar voorlopig is een digitaalgestandaardiseerd advies geen volwaardige vervanging van wat een adviseur op locatie constateert en adviseert.
‘Gewone’ energiescans blijven dus het uitgangspunt om geïnteresseerde bewoners passend advies te kunnen bieden.
 1. Er staat op de pagina Acties en subsidies duurzaam wonen op de gemeentelijke website niets over een digitale noch over een gewone energiescan voor particuliere woningeigenaren. Waarom communiceert het college deze mogelijkheid/-heden voor particuliere woningeigenaren niet op de gemeentelijke website? Is het college bereid dit aan te passen?
De gemeente Den Haag heeft de website Duurzame Stad Den Haag gelanceerd waarop alle informatierondom duurzaamheid op één plek te vinden is. Ook de producten en diensten van Hou van je Huis -waaronder de energiescan – staan op deze site.(https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiescan/)
Op de pagina ‘Acties en subsidies’ van de gemeentelijke website is informatie over de energiescan én de link naar de pagina op Duurzame Stad Den Haag per abuis verdwenen. Dit is inmiddels aangepast.
 1. Hoe moet een Haagse particuliere woningeigenaar een energiescan aanvragen? Welke stappen moet hij of zij doorlopen?
Een woningeigenaar kan zich per telefoon, e-mail of op de locaties van Hou van je Huis (momenteel vanwege corona alleen op afspraak te bezoeken) aanmelden voor de energiescan. Daarna wordt er een afspraak gemaakt om de scan door een technisch bedrijf te laten uitvoeren.
 1. Hoe kan deze persoon erachter komen hoe men een energiescan aanvraagt bij de gemeente Den Haag? Waar kan hij of zij deze informatie vinden?
Deze informatie is te vinden op https://duurzamestad.denhaag.n... Of via https://www.denhaag.nl/nl/in-d... waar u wordt doorgelinkt naar duurzamestad.denhaag.nl.
 1. Via welke offline kanalen attendeert het college bewoners op de mogelijkheid een energiescan aan te vragen?
In november en december loopt een campagne in Den Haag om de energiescan onder de aandacht tebrengen. Er zijn artikelen in wijkbladen gepubliceerd en op verschillende plekken in de stad zijnposters opgehangen. Daarnaast hebben de medewerkers van het Hou van je Huis - team dagelijkscontacten met inwoners die bellen voor informatie en advies. Als het om woningeigenaren gaat, zullende medewerkers in het gesprek wijzen op de mogelijkheden tot het laten uitvoeren van een energiescan.


Dordtse woningeigenaren kunnen de beschikking krijgen over een energiescan van een vergelijkbare woning uit hun wijk. Zo krijgen zij waardevol advies over welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen, zonder dat telkens een kostbare energiescan hoeft te worden uitgevoerd. Is het college bereid Haagse particuliere woningeigenaren ook van deze mogelijkheid te voorzien en deze duidelijk op de website te vermelden? Zo nee, waarom niet?

Dat is een interessante gedacht die het college graag nader onderzoekt. Met een vergelijkbare aanpak is het college ervaring aan het opdoen in de straataanpakken (RIS303503) in Bezuidenhout en Scheveningen. Ook in een nog nader uit te werken aanpak voor VvE’s in Mariahoeve ziet het college
waarde om al bekende gegevens van ‘gescande’ woningen/appartementencomplexen in een lichtvoetige variant te gebruiken als basis voor gesprekken met woningeigenaren in VvE’s van gebouwen met een vergelijkbaar bouwjaar en woningtype. Mocht dit succesvol blijken zet het collegedit in op andere plekken in de stad. Ook zal het college de aanpak van Dordrecht nader bekijken om daarvan te leren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Handhaaf verbod staandwantvissen

Lees verder

Schriftelijke vragen Demonstratie Farmers Defence Force

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer