Schrif­te­lijke vragen Demon­stratie Farmers Defence Force


Indiendatum: 18 nov. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op dinsdag 17 november 2020 trok er een stoet van demonstranten op trekkers naar Den Haag om te protesteren. Dit veroorzaakte geluidsoverlast en verkeersopstoppingen. Ook reden de trekkers over het Malieveld, dat recentelijk was ingezaaid nadat de vorige trekkerstoet het veld kapot had gereden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Kan het college delen hoe lang van tevoren de demonstratie van Farmers Defence Force (FDF) was aangemeld?
 2. Kan het college delen met hoeveel trekkers de FDF naar Den Haag kwam? Hoeveel demonstranten en trekkers zijn er van tevoren aangemeld bij de gemeente?
 3. Net als vorige keer veroorzaakte de optocht met trekkers voor verkeersopstoppingen. Wat heeft het college gedaan om overlast te voorkomen? Zijn er gevaarlijke situaties voorgevallen? Is de demonstranten gevraagd om de optocht niet te laten plaatsvinden?

De indruk kan ontstaan dat er bij het toestaan van demonstraties niet met gelijke maten is gemeten. Zo zijn op basis van veiligheid en volksgezondheid een aantal kleinere demonstraties ingeperkt of niet toegestaan. Een grootschalige demonstratie mocht niet doorgaan omdat de coronamaatregelen niet geborgd konden worden. Dit kan de suggestie wekken dat de reden dat deze demonstratie wél werd toegestaan, te maken heeft met de zware voertuigen.

 1. Wat waren de voorwaarden die werden gesteld aan deze demonstratie? Zijn al deze voorwaarden door de demonstranten nageleefd?
 2. Hoe verhouden de gestelde voorwaarden zich met recente beperkingen aan demonstraties in verband met veiligheid en volksgezondheid?
 3. Welke afwegingen heeft het college gemaakt in verband met (verkeers)veiligheid bij het beoordelen van de demonstratie? Hoe is dit gehandhaafd?
 4. Op verschillende video’s en foto’s is te zien dat de demonstranten geen mondkapjes dragen of voldoende afstand bewaren. Wat zijn de afwegingen die zijn gemaakt in verband met de coronamaatregelen bij het beoordelen van de demonstratie? Hoe is dit gehandhaafd? Hoeveel boetes zijn hiervoor uitgeschreven tijdens de demonstratie?
 5. Heeft het college de demonstranten een plek aangewezen vlakbij de COVID-locatie van de Kesslerstichting? Is dit overlegd met de stichting?
 6. Hoe heeft de gemeente of de politie ingegrepen toen de demonstranten de toegang voor hulpdiensten blokkeerden en probeerden gebruik te maken van het toilet van de locatie?
 7. Is het college van mening dat de continuïteit van deze zorglocatie in het geding kwam? Waarom is daar geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de locatie?
 8. Zijn er tijdens de demonstratie arrestaties gepleegd? Zo ja, om welke reden?

Bij eerdere boerenprotesten ontstond schade aan het grasveld van het Malieveld. De protestanten hebben uiteindelijk financieel bijgedragen aan herstel van het grasveld.

 1. Heeft het college toestemming gegeven voor het gebruik van het Malieveld voor deze demonstratie? Was dit in samenspraak met Staatsbosbeheer?
 2. Wat is de schade die nu is aangericht aan de publieke ruimte, waaronder het Malieveld? Is op voorhand gecommuniceerd over het voorkomen van schade gezien de geschiedenis? Wat is gedaan om soortgelijke schade te voorkomen?
 3. Overweegt het college strengere voorwaarden te stellen aan het gebruik van zware voertuigen bij demonstraties?Robin Smit en Robert Barker

Partij voor de Dieren