Schrif­te­lijke vragen Toch asfalt door West­duinpark?


Indiendatum: 18 nov. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag Centraal[1] leest de Partij voor de Dieren dat de gemeente asfaltpaden gaat aanleggen in het Westduinpark. Dit bericht lijkt gebaseerd te zijn op een nieuwsbericht op denhaag.nl. Deze berichtgeving lijkt in strijd te zijn met de brief ‘Aanpassing recreatief infrastructuur Westduinpark’ van 28 april 2020 (RIS305183). In die brief was geen sprake van geasfalteerde paden, maar van met kleischelpen halfverharde paden. De Partij voor de Dieren wil weten of het klopt dat de plannen zijn veranderd en welke consequenties dit heeft.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Klopt de berichtgeving dat er asfaltpaden worden aangelegd in het Westduinpark? Kan het college deze plannen toelichten?
  2. Waarom wijkt het college af van eerdere berichtgeving over met kleischelpen halfverharde paden (RIS305183)?
  3. Is de toepassing van asfaltverharding mogelijk in de bestaande ontheffingen/vergunningen? Zo ja, welke voorwaarden worden daaraan gesteld? Kan het college de ontheffingen/vergunningen als bijlage bij de beantwoording voegen?
  4. Het college heeft op 11 april 2019 toegezegd de toename aan verharde oppervlakte elders in het Westduinpark te compenseren[2]. Is dat nog steeds het plan?
  5. Waar compenseert het college de toename aan verharde oppervlakte door asfaltering van de paden?
  6. Tijdens het eerdergenoemde tweeminutendebat stelde het college dat het lintje naar de nieuwe paden in december 2019 zou worden doorgeknipt. Inmiddels is het bijna een jaar later. Wat verklaart de vertraging?
  7. Indien het juist is dat de plannen (deels) gewijzigd zijn van halfverharding naar asfaltverharding, is het college bereid uitvoering van de plannen op te schorten tot de raad de gewijzigde plannen heeft kunnen beoordelen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren


[1] Een ander relevant document is de commissiebrief ‘Aanpassing recreatieve infrastructuur Westduinpark’ van 12 februari 2019 (RIS301792). Hierover is in de Commissie Leefomgeving op 11 april 2019 op verzoek van de Haagse Stadspartij gedebatteerd.

[2] “Gelukkig hebben we daar de Wet natuurbescherming en die stelt dat de natuuroppervlakte in een Natura 2000-gebied gelijk moet blijven. En daar gaat dit college zich uiteraard ook aan houden. […] De natuuroppervlakte blijft minimaal gelijk.”