Bijdrage Duide­lijke selec­tie­cri­teria publiek­seve­ne­menten


Cie Bestuur

13 oktober 2021

Voorzitter,

Het kat en muisspel dat de wethouder nu al een paar jaar speelt met de Partij voor de Dieren, duurt voort. Wij vragen om duidelijkere criteria voor publieksevenementen - de wethouder zegt dat dat moeilijk is - wij dienen een motie in - de motie wordt aangenomen - de wethouder doet de motie af zonder dat er daadwerkelijk iets verandert - wij agenderen het onderwerp weer - en dan begint het cirkeltje weer van voor af aan.

Dit was al de vierde poging. Het enige doorbraakje dat met deze motie is gehaald, is dat de wethouder toezegt voortaan achteraf toe te lichten hoe de aanvragen hebben gescoord op de verschillende criteria. Dat is heel mooi, maar gaat weer voorbij aan het echte verzoek.

De moties vragen om duidelijkheid aan de voorkant. In de beantwoording staat dat aanvragen worden getoetst op 5 gelijkwaardige criteria, maar mijn fractie denkt niet dat dit zo is. Economische spin-off is makkelijker uit te rekenen en in getallen om te zetten dan bijvoorbeeld ‘vernieuwing’ of ‘duurzaamheid’. Maakt een evenement dat geen economische spin-off heeft maar wel heel vernieuwend en duurzaam is net zo veel kans op een subsidie als een festival dat veel geld oplevert, maar verre van duurzaam is? Graag een reactie

Het kan toch niet zo zijn dat een halve pagina met 5 vage omschrijvingen werkelijk het hele selectieproces is voor het toekennen van evenementensubsidies, vraag ik aan de wethouder? En als dat zo is, dan zou dit volgens de motie anderen moeten. Waarom voert de wethouder de motie niet gewoon uit?


Interessant voor jou

Bijdrage Ondersteuning gemeente nieuwe vormen van visserij

Lees verder

Bijdrage Commissies Programmabegroting 2022-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer