Bijdrage Sche­ve­nings­eveer


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

In dit plan worden aangewezen beeldbepalende gebouwen gesloopt in strijd met de wens van de afdeling monumentenzorg. Wat ons betreft kan dat niet zomaar en zou er eerst goed onderzoek moeten plaatsvinden; niet slechts een wens van een ontwikkelaar. Vandaar een amendement met de titel ‘Onderzoek eerst behoud’ die ik indien samen met de Haagse VVD.