Bijdrage Bindend advies verplichte parti­ci­patie omge­vingsplan


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

We begrijpen dat er voor het bindend advies keuzes gemaakt moeten worden en dat niet alles kan. We hadden het voorstel liever anders gezien, maar begrijpen de keuzes en zijn blij dat dit voorstel snel geëvalueerd wordt. Over het participatiedeel hebben we wel zorgen en dat heeft onze vertegenwoordiger Jan Willem van den Bos ook in de commissie aangegeven. Het is gek om participatie slechts te verplichten als de raad een rol heeft. Eigenlijk borgt de raad juist door inspraak en een transparant proces meer bewonersbetrokkenheid dan plannen die niet langs de raad gaan. Het is daarom juist van belang dat we participatie breed verplichten. Daarom hebben we een amendement meegenomen om net als in Amsterdam participatie breed te verplichten en daarbij verschillende vormen te onderscheiden. Dit amendement met de titel ‘Participatie bij afwijken van omgevingsplan’ dien ik in samen met de VVD.