Bijdrage Kadernota Openbare Ruimte


Raad

7 september 2023

Voorzitter, ik dien 2 amendementen in:

  1. Doe dan tenminste struiken, waarin we oproepen om op plekken waar geen bomen geplant kunnen worden vanwege ondergrondse kabels en leidingen, andere vormen van groen toe te voegen

  2. Geen dubbelgebruik in de natuur. Laat de natuur uitgezonderd van extra functies als recreatie en sport.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Verordening straathandel

Lees verder

Bijdrage Bindend advies verplichte participatie omgevingsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer