Bijdrage Veror­dening straat­handel


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

We zeggen altijd dat we als gemeente behoorlijk beleid voeren en bedrijven gelijk behandelen, maar voorzitter bij dit onderwerp is hier niets van waar. Als je haringen verkoopt dan mag je alles zonder vergunningen, maar alle andere bedrijven moeten een vergunning hebben. Waarom zouden winkels die dode vissen verkopen geen, maar winkels die groente of fruit verkopen wel een vergunning nodig hebben? Dan wordt geroepen: traditie! Maar als traditie al een argument zou zijn, dan is de traditie dat er altijd een vergunning nodig is geweest. En in Nederland hebben we de traditie om bedrijven gelijk te behandelen.

Daarnaast weet de wethouder dat we jarenlang hebben gepleit om onderscheid te maken als dieren werden gebruikt of eigenlijk misbruikt. Het college gaf aan dat dit absoluut niet kon en dat er een zeer zware motivering nodig is, omdat geen onderscheid gemaakt kon worden per product. En bij dode dieren stelt het college dit onderscheid zelf voor en zegt dat ze dit doen vanwege een ‘bestuurlijke wens’ zonder verdere motivering. Ik roep het college op om tot bezinning te komen en het voorstel alsnog terug te trekken en om ze daarbij te helpen het amendement met de titel ‘Gelijke behandeling winkeliers’ en de titel zegt al wat het amendement doet. Laten we bedrijven gelijk behandelen.