Bijdrage Madurodam


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

Gebruikelijk is bij kapvergunningen dat die worden gekoppeld aan het daadwerkelijk bouwen. Nu gebeurt dat niet. Er staan vele bomen in de ecologische zone op de nominatie om gekapt te worden zonder dat enig zicht is op bebouwing. Waarom zouden we bomen kappen terwijl Madurodam nog geen bouwplannen heeft? Zo ontstaat geen ministad, maar wel een bomenkerkhof. Vandaar de motie die ik samen met de SP en HSP indien:

Verzoekt het college:

  • een voorwaarde in de kapvergunning op te nemen zodat alleen tot daadwerkelijke kap kan worden overgegaan wanneer er sprake is van een vergunning voor een gebouw.