Bijdrage Evene­men­ten­beleid


Raad

7 september 2023

Voorzitter, tijdens de commissie was er maar weinig tijd om dit onderwerp te bespreken, en dat is jammer, want veel mensen hadden goede input. Mijn fractie vindt het dan ook lastig dat we nu opeens afspraken voor drie jaar gaan maken, zonder dat de raad in gesprek is geweest over wat wel of niet beeldbepalende evenementen zijn. Ik dien daarom een amendement in om nog niet komend jaar te beginnen met meerjarige afspraken, maar eerst met de raad te bepalen wat beeldbepalend is. Amendement: Beeldbepalend nog niet bepaald

Ook steun ik het ChristenUnie amendement om toegankelijkheid een inhoudelijk criterium wordt.

Daarnaast is mijn fractie verheugd om ook in dit beleidsstuk weer te lezen dat wordt ingezet op Den Haag als popstad. Deze ambitie zie ik echt niet terug in de financiële kaders. De popmuziek komt er bekaaid vanaf. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of er een fonds kan worden opgericht ter bevordering van de popmuziek in Den Haag en of de Haagse popsector daarbij gebaat zou zijn;

  • de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad.