Motie Gevallen blad is goed voor de stad


Grond­stof­fenplan Den Haag

15 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2021, ter bespreking van het Grondstoffenplan Den Haag.

Overwegende, dat:

  • het vanuit ecologisch oogpunt wenselijk is om boomblad zo veel mogelijk te laten liggen, maar dat er vanwege verkeersveiligheid en toegankelijkheid situaties zijn waarbij boomblad van straat verwijderd wordt;

  • momenteel jaarlijks in het laatste kwartaal bijna 1,5 miljoen kilo boomblad in de stad verwijderd wordt, waarvan de bladeren voor het overgrote deel gecomposteerd worden.

Constaterende, dat:

  • andere gemeentes deze compost, al dan niet in samenwerking met een afvalverwerker of andere lokale onderneming, gratis ter beschikking stellen aan inwoners;

  • dit een invulling kan krijgen die recycling bevordert zoals in Ede, waar bewoners één gratis zak compost krijgen op vertoon van hun afvalpas, en een tweede zak bij inlevering van een zak textiel of elektrisch apparaat;

  • er in Den Haag veel buurttuinen, stadstuinen, volkstuinverenigingen, inwoners met tuin en enthousiaste balkontuinders zijn die blij zijn met lokale compost;

  • de gemeente jaarlijks aan kan sluiten bij de Landelijke Compostdag, waarop veel andere gemeenten gratis compost ter beschikking stellen aan hun inwoners.

Roept het college op:

  • om actief op zoek te gaan naar samenwerkingspartners die met de gemeente kunnen zorgen dat het gecomposteerde boomblad als gratis compost ten goede komt aan de inwoners van Den Haag, bijvoorbeeld op de Landelijke Compostdag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, PVV, SP, VVD

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, CDA, PvdA, D66