Schrif­te­lijke vragen Eco-bekers


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente Leiden zet stappen om helemaal over te schakelen op herbruikbare bekers, in plaats van single-use plastic bekers. Op de website van de gemeente Leiden is te lezen dat al ruim twee jaar het gebruik van eco-bekers verplicht is voor evenementen met meer dan 200 bezoekers en een wateraansluiting. Dit jaar is het tijdens de viering van Leidens Ontzet verplicht om overal waar drank in de openbare ruimte wordt verkocht met eco-glazen met statiegeld te werken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om vanaf 2020 bij alle evenementen in de openbare ruimte het gebruik van eco-glazen met statiegeld te verplichten[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren; Kavish Partiman, CDA; Arjen Kapteijns, GroenLinks; Joris Wijsmuller, HSP; Janneke Holman, PvdA en Birgül Özmen, D66 de volgende vragen:

Op 15 februari 2018 werd de motie ‘Duurzaamheidscriteria bij evenementen’ (RIS 299249) aangenomen. Ook de vervolg motie van 13 juni 2019 ‘Concrete duurzaamheidscriteria evenementen’ (RIS 302901) werd aangenomen in de Raad.

  1. Is het college het met de indieners eens dat het verplichten van eco-bekers bij evenementen een goede stap is om het gebruik van single-use plastics in Den Haag te verminderen? Zo nee, waarom niet?

In Den Haag wordt op evenementen nog altijd gebruik gemaakt van single-use plastic bekers[2]. Ook als organisaties achteraf bekers rapen, komt een deel ervan terecht in de natuur en in de grachten. Daarnaast kunnen deze bekers niet opnieuw worden gebruikt, en zorgen voor veel afval.

  1. Hoeveel evenementen voor meer dan 200 bezoekers hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden in Den Haag? Op hoeveel daarvan heeft de organisatie gekozen voor eco-bekers?
  2. Wordt op evenementen georganiseerd door de gemeente al standaard gebruik gemaakt van eco-bekers? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om het gebruik van eco-bekers op evenementen voor meer dan 200 bezoekers verplicht te maken bij het aanvragen van een evenementenvergunning of een standplaatsvergunning? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid, om net als de gemeente Leiden[3], in de APV, criteria op te nemen, zodat met deze aspecten bij vergunningverlening rekening kan worden gehouden? Bijvoorbeeld door net als Leiden in de APV op te nemen dat bij vergunningverlening rekening kan worden gehouden met belasting van het woon- of leefklimaat in de omgeving, beschadiging van de groenvoorzieningen en met schade aan het milieu?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Kavish Partiman
CDA
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Janneke Holman
PvdA
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Birgül Özmen
D66
Lesley Arp
SP

[1] https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/evenementenvergunning/eco-glazen-groen-glas/

[2] Foto’s Parkpop na afloop

[3] https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leiden/626527/CVDR626527_1.html